Aktualności

15.09.2014

Studia podyplomowe z franciszkanizmu organizowane przez Ośrodek Studiów Franciszkańskich UP JP II


Do wtorku 30 września 2014 r. trwa nabór na drugi cykl Studiów podyplomowych z franciszkanizmu. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny św. Franciszek a także tych, którzy go jeszcze nie znają. Tegoroczne hasło studiów: "Uczymy się od najlepszych", wskazuje nam na postać Świętego z Asyżu oraz na jego naśladowców. Na naszych studiach to właśnie od nich uczymy się jak dobrze i radośnie przeżywać życie.

 

Studia podyplomowe są ofertą Ośrodka Studiów Franciszkańskich Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. OSF realizuje cele wyznaczone wcześniej przez Instytut Studiów Franciszkańskich, z którego się wyłonił. Czyni to jednak w strukturach uniwersyteckich, dlatego absolwenci naszych studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na UPJPII.

Cykl zajęć trwa cztery semestry, wykłady odbywają się w soboty od godziny 9.00 do 17.50. Słuchacze z pomocą wykwalifikowanej kadry profesorskiej m.in. z UPJPII, PAN i UJ a także z wszystkich gałęzi zakonu franciszkanów zapoznają się najpierw z duchowością biblijną, patrystyczną, średniowiecza oraz franciszkańską, a także z życiorysem św. Franciszka, jego pismami, historią franciszkanizmu i hagiografią franciszkańską, a następnie pogłębiają swoją wiedzę na zajęciach z ikonografii franciszkańskiej, ekoteologii, psychologii relacji i dialogu, kultury franciszkańskiej, dialogu międzykulturowego i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących pogłębić własne życie duchowe lub odkryć nowe inspiracje do życia, wszystkich zainteresowanych postacią św. Franciszka z Asyżu i duchowością franciszkańską, członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nauczycieli (w tym szczególnie katechetów), terapeutów, liderów grup działających przy franciszkańskich ośrodkach duszpasterskich, mistrzów i mistrzynie postulatów, nowicjatów, junioratów zakonnych i wszystkich, którzy chcą uczyć się od najlepszych jak żyć.

Rekrutacja elektroniczna odbywa się na stronie internetowej: irk.upjp2.edu.pl

Wszelkie informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej: studia.isf.edu.pl lub w sekretariacie Instytutu Studiów Franciszkańskich przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie:

- osobiście (godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek 12.00 - 17.00, środa 12.00 - 14.30 oraz piątek 15.00 - 17.00)

- telefonicznie (012 422 12 73 - w godzinach otwarcia sekretariatu)

- mailowo (studia@isf.edu.pl)

© CRT 2012