Aktualności

07.10.2019

Inauguracja w Krakowie


W dniu 1 października 2019 r. inaugurację nowego roku akademickiego w studium franciszkańskim w Krakowie zorganizowało seminarium Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Studium tworzą trzy seminaria: Zakonu Braci Mniejszych (OFM), Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap) i Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv), a od tego roku naukę pobierać będą także klerycy franciszkańscy z Czech.

Minister Prowincjalny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian Gołąb skierował słowa zachęty do studentów.

W uroczystości wziął udział ks. prof. Arkadiusz Baron, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do którego są agregowane seminaria franciszkańskie.

Wykład inauguracyjny wygłosił fr. Radosław Pasztaleniec OFMCap. Tematem były „wypowiedzi” św. Franciszka z Asyżu we Wczesnych źródłach franciszkańskich.

Razem z franciszkanami z trzech Zakonów w Krakowie kształcą się również karmelici i albertyni. W sumie jest 65 studentów. Pierwszy rok studiów rozpoczęło 15 franciszkanów.

fr. Jan Szewek OFMConv

za: https://www.ofmconv.net/polonia-inaugurazioni-dellanno-accademico/?lang=pl

 

*       *       *      *       *

„To przywilej tu być”

W Studium Franciszkańskim w Krakowie, tworzonym przez trzy krakowskie seminaria franciszkańskie, od tego roku naukę pobierać będą także franciszkańscy klerycy z Republiki Czeskiej. Tym razem inaugurację nowego roku akademickiego 2019/2020 zorganizowało seminarium Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

„To przywilej tu być. To coś pięknego móc się uczyć. To zaszczyt tu wykładać. Warto się rozwijać. Ten rozwój ma być intelektualny, duchowy, ludzki, franciszkański. I wspólnotowy” – mówił do kleryków, juniorystów oraz ich przełożonych i wykładowców Minister Prowincjalny kapucynów o. Tomasz Żak OFMCap.

„Jesteście tu nie po to, aby być księżmi. Nawet nie po to, aby być tylko braćmi mniejszymi. Ale jesteście tu, aby być świętymi w tym powołaniu, które otrzymaliście” – dodał kapucyn.

Prowincjał życzył studentom, aby „ze szczerą pokorą oraz franciszkańską radością mogli stawić czoła temu, co Pan przygotował im w tym nadchodzącym czasie”.

Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych o. Jacek Koman OFM w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że dziś Kościół Jezusa Chrystusa staje wobec trudności i wyzwań, z jakimi już dawno nie musiał się zmagać, i że wiele osób ta sytuacja skłania do zwierania szeregów i przyjmowania postawy obronnej. Jego zaś zdaniem „jedyną odpowiedzią na szerzący się niepokój może być autentyczne nawrócenie i próba wiernego realizowania własnego powołania franciszkańskiego”.

„Bardziej niż ‘obrońców’ chrześcijaństwa potrzebujemy dzisiaj braci, którzy swoim życiem będą odnawiać oblicze Boga-człowieka we współczesnym świecie” – spointował Prowincjał Matki Bożej Anielskiej.

Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Marian Gołąb OFMConv zachęcał studentów, aby mieli odwagę prowadzić dojrzały dialog ze światem, ze współczesną kulturą, z człowiekiem, który stawia pytania.

Słowami św. Piotra Prowincjał życzył braciom, aby byli zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od nich uzasadnienia tej nadziei, która w nich jest, a za Syrachem winszował, aby aż do śmierci stawali do zapasów o prawdę.

Minister Prowincjalny z Republiki Czeskiej o. Stanisław Gryń OFMConv także biblijnie złożył życzenia braciom klerykom i juniorystom: „Abyście wzrastali w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi”.

Na uroczystości przy Loretańskiej w Krakowie obecny był także ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do którego franciszkańskie seminaria są agregowane.

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił kapucyn o. dr Radosław Pasztaleniec. Tematem były logia (wypowiedzi) św. Franciszka z Asyżu we „Wczesnych Źródłach Franciszkańskich”.

Z krakowskimi franciszkanami trzech zakonów (Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów) kształcą się również karmelici i albertyni. W sumie 65 braci. Pierwszy rok studiów rozpoczęło 15 braci.

fr. Jan Szewek OFMConv

za: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/to-przywilej-tu-byc

© CRT 2012