Aktualności

12.10.2019

Przemyśl: jubileusz 25-lecia profesji wieczystej o. Tadeusza


Dnia 4 października we wszystkich kościołach i wspólnotach franciszkańskich obchodzi się uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Dla Wspólnoty zakonnej w Przemyślu dzień ten był wyjątkowy z dwóch powodów: z uwagi na liturgiczne wspomnienie założyciela naszego zakonu oraz na jubileusz 25-lecia profesji wieczystej o. Tadeusza Pawłowicza OFM – proboszcza parafii.

25 lat temu o. Tadeusz ślubował przed Bogiem i Braćmi dozgonne podążanie śladami Biedaczyny z Asyżu drogą rad ewangelicznych, obierając jako program życiowy całkowite poświęcenie się Bogu i Kościołowi, pragnąc żyć Ewangelią w duchu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Podczas Mszy św. koncelebrowanej o godz. 18.00 wspólnota parafialna i zakonna zgromadziła się wokół o. Tadeusza by dziękować za piękny jubileusz, ale też wypraszać dla Niego potrzebne łaski na drodze życia zakonnego i kapłańskiego.

Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Tomasz Kupczakiewicz OFM – gwardian klasztoru w Bieczu.

Przed końcowym błogosławieństwem przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych (Akcji Katolickiej, Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, dzieci i młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza oraz harcerzy) złożyli o. Tadeuszowi życzenia, których kulminacją było odczytanie przez gwardiana Wspólnoty o. Cypriana Mazurka OFM tekstu błogosławieństwa papieskiego nadesłanego specjalnie na tę uroczystość. Swe życzenia przesłał również o. Michael Perry OFM z Rzymu – Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych oraz o. Jacek Koman OFM z Krakowa – Minister Prowincjalny naszej macierzystej prowincji zakonnej.

Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni wierni uczcili relikwie św. Franciszka z Asyżu, którego opiece i orędownictwu polecamy o. Tadeusza i całą naszą franciszkańską wspólnotę zakonną.

za: https://ofm-przemysl.pl/2019/10/14/julibelusz-25-lecia-profesji-wieczystej-o-tadeusza

Również 4 października w swoich Wspólnotach, obchodzili jubileusz złożenia profesji wieczystej Bracia: 25-lecie o. Pacyfik Iwaszko OFM, br. Damian Zebzda OFM, o. Mariusz Tabor OFM i o. Grzegorz Małek OFM; zaś 65-lecie o. Salezy Brzuszek OFM.

W naszych modlitwach do Pana Boga, przez wstawiennictwo Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka z Asyżu, polecajmy drogich Jubilatów, aby wiernie naśladowali Serafickiego Ojca żyjąc zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości oraz osiągnęli doskonałą miłość w służbie Bogu, Kościołowi i ludziom.

© CRT 2012