Aktualności

14.10.2019

Uroczystości ku czci św. Franciszka z Asyżu w Domu Głównym w Krakowie


Zgodnie z wielowiekową tradycją franciszkańską, w czwartek 3 października po wieczornej Mszy św. w Sanktuarium św. Kazimierza w Krakowie zostało celebrowane nabożeństwo „Transitus”, upamiętniające przejście Serafickiego Ojca do wieczności.

Nabożeństwu przewodniczył rektor WSD w Krakowie o. Alojzy Warot OFM, zaś animowali je klerycy naszego seminarium. Uczestniczyli w nim Bracia ze Wspólnoty św. Kazimierza w Krakowie, przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i zgromadzeni wierni.

Zakończono je udzieleniem przez o. Alojzego Warota OFM uroczystego błogosławieństwa relikwiami św. Franciszka.

Przed kolacją, w refektarzu klasztornym, kl. Dawid Birunt OFM przed złożeniem ślubów wieczystych dokonał publicznego aktu tzw. prostracji, czyli wyznania zaniedbań i win w jego dotychczasowym życiu zakonnym. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM udzielił mu pouczenia oraz nałożył stosowną pokutę.

W piątek 4 października o godz. 9.00, podczas uroczystej Godziny czytań w kaplicy Domu Głównego, trzech braci kleryków ponowiło profesję zakonną na jeden rok. Śluby czasowe odebrał Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, w asyście magistra profesów czasowych o. Grzegorza Chomiuka OFM i ojca duchownego WSD o. Norberta Cebuli OFM.

Bracia potwierdzili przedłużenie profesji czasowej podpisując dokument na ołtarzu kaplicy.

Pozostali trzej bracia, profesi czasowi, złożyli roczne śluby zakonne w tych Wspólnotach, w których pełnią posługę.

Również w piątek 4 października, o godz. 11.00 podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza, na ręce Ojca Prowincjała Jacka Komana OFM śluby wieczyste złożył kl. Dawid Birunt OFM.

Eucharystii przewodniczył i wygłosił kazanie o. Jacek Koman OFM, koncelebrowało 13 kapłanów, m.in. Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM, rektor WSD i definitor o. Alojzy Warot OFM, definitorzy: o. Eligiusz Dymowski OFM i o. Grzegorz Chomiuk OFM, ojciec duchowny WSD o. Norbert Cebula OFM, animator ds. powołań o. Piotr Gądek OFM, magister Postulatu o. Tomasz Kobierski OFM, misjonarz z Kamerunu o. Jonasz Madej OFM oraz proboszcz i wikariusz rodzinnej parafii kl. Dawida.

Zwieńczeniem uroczystości ku czci św. Franciszka z Asyżu była uroczysta suma odpustowa o godz. 16.15, której tradycyjnie przewodniczył i wygłosił homilię dominikanin, w tym roku o. Marek Rozpłochowski OP.

Koncelebrowali kapłani: gwardian konwentu św. Kazimierza o. Mariusz Uniżycki OFM, wikariusz konwentu o. Tobiasz Szczepaniak OFM, Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM oraz rektor WSD i definitor o. Alojzy Warot OFM.

© CRT 2012