Aktualności

16.10.2019

Barbakan Reformacki


Dnia 5 października 2019 roku odbył się w naszym klasztorze w Przemyślu tzw. „Barbakan Reformacki” – spotkanie popularnonaukowe, którego celem było upamiętnienie 390-lecia obecności Franciszkanów-Reformatów w Przemyślu oraz 340 rocznicy śmierci Andrzeja Maksymiliana Fredry – dobrodzieja klasztoru, pisarza, filozofa, marszałka Sejmu z 1652 roku, pochowanego w krypcie naszego kościoła.

Okazją do zorganizowania sesji było również wspomnienie bitwy pod Kormanicami, która miała miejsce 9 października 1672 roku. Uchroniła ona miasto od częstych najazdów tatarskich nękających społeczność. Szczególne zasługi przypisywane są o. Krystynowi Szykowskiemu – gwardianowi klasztoru, wybitnemu strategowi i człowiekowi niesłychanej odwagi, który zmobilizował mieszczan i poprowadził ich do boju ratując miasto.

Wybitne postacie oraz ważne wydarzenia z historii naszej przemyskiej społeczności i klasztoru, skłoniły do upamiętnienia ich poprzez sesje popularnonaukową, po zakończeniu której odprawiona została Msza św. dziękczynna za 390 lat obecności Franciszkanów – Reformatów w Przemyślu.

Na początku pierwszej części spotkania odmówiona została modlitwa „Anioł Pański” oraz powitano gości, wśród których nie zabrakło Pana Piotra Pilcha – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Pani Beaty Kot – Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ks. Marka Wojnarowskiego – Dyrektora Muzeum Diecezjalnego, harcerzy z drużyn przemyskich, zuchów oraz parafian i sympatyków naszego franciszkańskiego klasztoru i kościoła.

Prelekcje, które dotyczyły przede wszystkim historii klasztoru Franciszkanów – Reformatów w Przemyślu, postaci z nim związanych oraz kwestii obronności, wygłosili w kolejności:

– dr hab. Tomasz Pudłocki (w zastępstwie mgr Justyny Gałuszka) – „Barbakan wiary, czyli dlaczego Reformaci przybyli do Przemyśla?”

– dr Lucjan Fac – „Początek barbakanu miasta – Andrzej Maksymilian Fredro: polityk i człowiek wiary”

– dr Lucjan Fac – „Barbakan chrześcijaństwa – o. Krystyn Szykowski jako typ rycerza kresowego

– dr hab. Tomasz Pudłocki – „Przekraczanie granic – Reformaci i miasto Przemyśl wobec wojen i totalitaryzmów”

– st. chor. Sztabowy Tadeusz Kwolek (5 BSP Przemyśl) – „Twierdza Przemyśl”

– ks. mjr Rafał Kaproń – „Zaangażowanie Wojska Polskiego w obronność granic i wiary”.

Prelekcje były przeplatane muzyką i śpiewem przemyskich drużyn harcerskich (5 Przemyska Drużyna Starszoharcerska im. hm. Zbigniewa Grochowskiego, 21 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów, 22 Starszoharcerska Przemyska Drużyna Obronna) oraz momentami, w czasie których można było swobodnie porozmawiać o historii i teraźniejszości klasztoru, parafii i naszej społeczności, wymienić opinie z prelegentami i zadać im nurtujące nas pytania.

Atmosfera spotkania była bardzo przyjazna, niemalże rodzinna. Organizatorom zależało na tym, aby każdy gość poczuł się jak w domu w murach naszego franciszkańskiego klasztoru.

Drugą część jubileuszu stanowiło odsłonięcie kopii tablicy epitafijnej Andrzeja Maksymiliana Fredry wraz z jej tłumaczeniem na język polski oraz celebracja Mszy św. Odsłonięcia tablicy dokonał ks. Marek Wojnarowski, który przewodniczył Mszy św. dziękczynnej wraz z o. Cyprianem Mazurkiem OFM i o. Tadeuszem Pawłowiczem OFM oraz kapłanami przybyłymi z klasztorów przemyskich (o. Jan Szpyt OFMConv, o. Andrzej Szewczyk OCD).

Główny celebrans nawiązał w homilii do chwalebnej historii klasztoru oraz zakonników, którzy osiedlając się poza murami miejskimi byli powołani zarówno do tego, by skierować swe kroki do biednych i opuszczonych jak i szlachetnie urodzonych. Podkreślił zasługi Andrzeja Maksymiliana Fredry i o. Krystyna Szykowskiego oraz nakreślił wyzwania dla współczesnych, którzy jak ewangelicznych 72 uczniów mają iść i głosić Słowo Boże życiem i przykładem.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu sesji i jubileuszu. Specjalne podziękowania kieruję na ręce prelegentów oraz harcerzy, przedstawicieli Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i Akcji Katolickiej.

o. Cyprian Mazurek OFM

za: https://ofm-przemysl.pl/2019/10/14/barbakan-reformacki-2

 

© CRT 2012