Aktualności

19.10.2019

Bracia zakonni służą Bogu i ludziom


Pod hasłem „Być bratem Boga”, w dniach 17-18 października 2019r., miała miejsce na Jasnej Górze doroczna ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych.

Na 37. z kolei jasnogórskie spotkanie przybyło ponad dwustu braci z różnych Zakonów, Zgromadzeń oraz Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce. Bracia nie przyjmują święceń kapłańskich, na co dzień pracują m.in. jako nauczyciele, katecheci, posługują w zakrystiach, w domach zakonnych, opiekują się chorymi i niepełnosprawnymi.

Wśród obecnych są bracia: redemptoryści, salezjanie, michalici, pallotyni, franciszkanie - również z naszej Prowincji, sercanie, dominikanie, duchacze, kamilianie, bonifratrzy, albertyni, werbiści, jezuici, karmelici, salwatorianie, kapucyni, benedyktyni, cystersi, oblaci, marianie, Misjonarze Św. Rodziny, chrystusowcy, Bracia Szkolni oraz oczywiście bracia paulini.

„Jest tu znaczna liczba, bo ponad 200 braci z różnych zakonów – podkreślał brat Eugeniusz Kret, bonifrater, przełożony klasztoru w Prudniku – Taka liczba braci od wielu lat się utrzymuje, czyli to pokazuje, że takie spotkanie na Jasnej Górze, u stóp Matki Bożej, jest przez braci cenione, bardzo wartościowe i bracia chętnie przyjeżdżają. Jest to taki czas skupienia i jednocześnie wzajemnej refleksji, wymiany doświadczeń, stąd to spotkanie jest bardzo cenne”.

„Bracia wykonują przeróżne zawody i przeróżną posługę, po prostu służą. To jest wartość tego powołania brackiego, czyli w czystym pojęciu, służenie Bogu w ludziach i w tym co czynią” – mówił br. Eugeniusz.

Bonifratrzy to zakon szpitalny, ale znany jest również z ziołolecznictwa. „Oprócz działalności szpitalnej w typowych szpitalach, bo prowadzimy cztery szpitale w prowincji, domy pomocy, ośrodki wsparcia, jak warsztaty terapii czy ośrodki dzienne, mamy też właśnie tą działalność ziołoleczniczą, z czego bracia słyną. Główne ośrodki ziołolecznictwa to jest Łódź, Warszawa, Kraków” – opowiada bonifrater.

„Nasz charyzmat jest jasny i klarowny – mówił o powodach wyboru zakonu bonifratrów br. Eugeniusz – Po prostu mamy być, mamy służyć. Niezależnie gdzie jesteśmy, jakie funkcje pełnimy i jaki zawód wykonujemy. Każdy z braci bonifratrów ma jakiś zawód, czy to pielęgniarz, czy opiekun, czy fizjoterapeuta, czy kapłan, bo też w naszym zakonie są kapłani. Ale w tym wszystkim mamy po prostu być, sama interpretacja charyzmatu szpitalnictwa, czyli gościnność, to jest ogólne tłumaczenie naszego charyzmatu, czyli mamy być i trwać przy drugim człowieku”.

W programie pielgrzymki znalazły się tradycyjnie: Msze św., Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Jutrznia, Różaniec, Apel Jasnogórski, a także konferencje, których prelegentami są: bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP i ks. Dariusz Wilk, przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

W czwartek, 17 października Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 11.00 przewodniczył bp Jacek Kiciński. Zebranych powitał o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry.

„Powołanie do bycia bratem Boga, to jest powołanie do opowiadania ludziom o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha, Bóg słucha, Bóg służy i Bóg rozumie – mówił w homilii bp Jacek Kiciński – Wiemy, że nie jest łatwo słuchać, nie jest łatwo słuchać Boga i nie jest łatwo słuchać drugiego człowieka. Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy świadkami kryzysu słuchania. Kryzys słuchania człowieka rozpoczyna się w momencie, gdy człowiek przestaje słuchać Boga, gdy nie ma czasu dla Boga”.

„Życie zakonne, powołanie brackie, jest powołaniem do tego, aby wskazywać w dzisiejszym świecie na miłość Boga i miłość drugiego człowieka – podkreślał bp Kiciński – To szczególne powołanie do słuchania Boga i słuchania drugiego człowieka. To słuchanie rodzi odpowiedź, tą odpowiedzią jest postawa służby, dyspozycyjności wobec drugiego człowieka, a później staje się to wszystko świadectwem życia. Pokazują to święci i założyciele wspólnot zakonnych. To byli ludzie, którzy słuchali, którzy służyli, którzy świadczyli o Bogu, który jest Miłosierdziem. Ale wiemy doskonale, że nie ma świętości bez Maryjności, dlatego przychodzimy tutaj, do Wieczernika naszej Ojczyzny, by zgromadzić się wraz z Matką na modlitwie, jak apostołowie, by prosić o Ducha Świętego dla nas i naszych wspólnot”.

„Dziś dziękujemy wam, drodzy bracia, za wasze powołanie, za wasze życie i za wasze oddanie. Bądźcie tymi, którzy słuchają Boga i ludzi, bądźcie tymi, którzy służą jak Maryja, bądźcie tymi, którzy świadczą o bożej miłości” – mówił na zakończenie bp Kiciński.

W drugim dniu pielgrzymowania, w piątek 18 października Mszy św. przed Cudownym Obrazem przewodniczył ks. Dariusz Wilk, przełożony generalny Zakonu Michalitów. Zebranych powitał o. Nikodem Kilnar, paulin.

„Dzisiaj w szczególny sposób gromadzimy się przy ołtarzu, jako wspólnota braci zakonnych – mówił w homilii ks. Dariusz Wilk – Tych, którzy w pewnym momencie swojego życia odpowiedzieli Bogu na jego powołanie – tak Panie, jestem, chcę, wyruszam drogą realizacji powołania zakonnego, powołania brackiego, w pokorze i posłuszeństwie, wyruszam drogą w charyzmacie mojej rodziny zakonnej, wyruszam drogą miłości, tą do której Ty wzywasz, Ty powołujesz i którą Ty wskazujesz”.

„Zechciejmy odświeżać w sobie nieustannie to przekonanie, że to nie my wybieramy drogę, ale że to Bóg był pierwszy w naszym poszukiwaniu, że On poprzez swoje drogi życia, poprzez spotkane osoby, zapewniał nas o tym, że chce byśmy byli jego przyjaciółmi, On nas wybrał. Co jest owocem? Jakiego owocu oczekuje sam Chrystus? Naszego świadectwa miłości i pokoju, świadectwa, że warto stawiać samemu sobie wymagania, że warto każdego dnia, wstając rano, powtarzać ‘ślubuję Panie to, co ślubowałem w czasie pierwszych ślubów zakonnych i chcę z nową gorliwością i z nowym entuzjazmem podążać Twoją drogą’” – zachęcał ks. Wilk.

Jasnogórskie spotkanie braci zakonnych poprzedziło 143. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Warszawie, na którym została wybrana nowa Konsulta czyli zarząd. Odpowiedzialnym za stan bracki w Konsulcie Wyższych Przełożonych został brat Franciszek Grzelka, albertyn.

W Polsce posługuje ok. 1400 braci należących do ponad 30-tu zgromadzeń zakonnych.

zdjęcia: br. Florian Borsuk OFM

za: www.jasnagora.com

© CRT 2012