Aktualności

16.11.2019

Spotkanie gwardianów i wychowawców z Zarządem Prowincji


W dniu 4 listopada br., w sali konferencyjnej w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, odbyło się spotkanie gwardianów i wychowawców z Zarządem naszej Prowincji. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM rozpoczął spotkanie modlitwą w intencji Prowincji i serdecznie powitał przybyłych Braci.

Prowincjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO), a zarazem Delegat Prowincji ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży – o. Rafał Waluch OFM – zreferował tematykę i najnowsze dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych oraz małoletnich w pracy duszpasterskiej i w kancelarii parafialnej: „Dekret ogólny o ochronie danych osobowych”, „Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”, „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych” i „Zasady postępowania służące ochronie i zabezpieczeniu nieletnich”. Przypomniał, kiedy stosuje się tylko Dekret Episkopatu Polski, a kiedy RODO lub dwa dokumenty jednocześnie. Zwrócił uwagę szczególnie na dokumenty, które musi posiadać każda kancelaria parafialna podczas inspekcji przez KIOD lub organ państwowy (Urząd Ochrony Danych Osobowych) – są to: Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

W dyskusji głos zabrali: o. Klaudiusz Bartos OFM, o. Robert Prokopiuk OFM, o. Ariel Krzywda OFM, o. Lech Dorobczyński OFM, o. Jacek Koman OFM, o. Tomasz Kobierski OFM, o. Nataniel Marchwiany OFM, o. Mariusz Dębiński OFM i o. Krzysztof Bobak OFM. W kwestiach wątpliwości lub sugestii kontakt do o. Rafała jest dostępny na naszej stronie prowincjalnej.

Prowincjalny Animator ds. Powołań o. Piotr Gądek OFM zapoznał zebranych z działalnością Referatu Powołaniowego. Zostało reaktywowane funkcjonowanie mediów społecznościowych, w przygotowaniu są wkładki do brewiarza i plakaty powołaniowe oraz krótki film przedstawiający nasz charyzmat franciszkański. Planowane są dwa razy w roku spotkania z Liturgiczną Służbą Ołtarza, warsztaty liturgiczne dla lektorów i rekolekcje dla młodzieży męskiej. O. Piotr Gądek OFM pragnie ożywić współpracę z domami formacyjnymi, szczególnie z NSD w Wieliczce, położyć większy akcent na indywidualne prowadzenie kandydatów do Zakonu oraz odwiedzić każdy klasztor przynajmniej raz w roku. Pracy jest bardzo dużo, prosił o pomoc w działalności Referatu Powołaniowego i o modlitwę.

W wywiązanej dyskusji udział wzięli: o. Mariusz Uniżycki OFM, o. Jacek Koman OFM, o. Rufin Maryjka OFM, o. Alojzy Warot OFM, o. Florencjusz Szewc OFM i o. Damian Siwula OFM.

Ekonom Prowincji o. Mariusz Uniżycki OFM zreferował sprawy ekonomiczne Wspólnot oraz całej Prowincji. Prosił o prowadzenie „Ksiąg obiektu” w każdym naszym Domu i kościele z aktualnymi przeglądami instalacji oraz o uporządkowanie Ksiąg Wieczystych. Mając na uwadze przyszłoroczną podwyżkę cen energii elektrycznej, zachęcił polskie klasztory do wspólnego rozliczania należności, co dałoby znaczne oszczędności. Omówił również możliwości pomocy prawnej Kancelarii Radców Prawnych oraz zakres i postępy w termomodernizacji budynku WSD i klasztoru w Krakowie – Bronowicach po uzyskaniu przyznanej dotacji państwowej. Ekonomat Prowincji zaoferował również pomoc klasztorom w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej w staraniach się o dotację na termomodernizację obiektów.

Komisja Skrutacyjna powołana w celu wyboru gwardianów jako uczestniczących z mocy prawa w Kapitule Prowincjalnej 2020 r., zgodnie ze Statutami Partykularnymi Prowincji dokonała losowania 7 gwardianów jako deputowanych na Kapitułę w 2020 r. Sesja wyborcza miała charakter otwarty, wzięli w niej udział jako obserwatorzy uczestnicy spotkania gwardianów i wychowawców z Zarządem Prowincji.

W wolnych wnioskach o. Jacek Biegajło zaprosił Braci na jubileusz 25. lecia koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki, którego obchody planowane są 31 maja 2020 r.

Na zakończenie Ojciec Prowincjał serdecznie podziękował wszystkim, szczególnie prelegentom i dyskutantom, za udział w spotkaniu, a także za trud i poświęcenie w posłudze Współbraciom i wiernym.

© CRT 2012