Aktualności

18.11.2019

Uroczyste rozpoczęcie Postulatu


W środę 13 listopada 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy, 6 Braci rozpoczęło roczny Postulat w naszej Prowincji.

Postulat jest stopniowym przejściem z życia świeckiego do życia w Zakonie Braci Mniejszych; w trakcie jego trwania kandydaci rozeznają i pogłębiają swoje powołanie franciszkańskie poprzez uczestnictwo w specjalnym programie formacyjnym pod opieką Magistra Postulatu – którym w Pilicy jest o. Tomasz Kobierski OFM.

Obrzęd przyjęcia do Postulatu Zakonu Braci Mniejszych odbył się podczas uroczystych śpiewanych Nieszporów w kaplicy konwentu pilickiego; przewodniczył mu Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM w asyście Magistra Postulatu o. Tomasza Kobierskiego OFM, gwardiana Wspólnoty o. Błażeja Sówki OFM, definitora i sekretarza formacji i studiów o. Grzegorza Chomiuka OFM oraz Animatora ds. Powołań Prowincji o. Piotra Gądka OFM; uczestniczyli w nim wszyscy Bracia ze Wspólnoty w Pilicy.

Sześciu kandydatów do Zakonu: br. Hubert, br. Kamil, br. Marcin, br. Mateusz, br. Patryk i br. Paweł – odnowiło przyrzeczenia i zobowiązania Chrztu św. oraz wyrzekło się zła i wyznało wiarę.

Następnie o. Rufin wręczył Postulantom pobłogosławione franciszkańskie znaki TAU i różańce z Ziemi Świętej.

Kandydaci do Zakonu potwierdzili przystąpienie do franciszkańskiej formacji początkowej swoim podpisem na ołtarzu.

Następnie Bracia udali się do Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Drogę Krzyżową w intencji zmarłych zgłoszonych na wypominki listopadowe, po której celebrowano Mszę św. w intencji Postulantów i powołań do naszej Prowincji, której przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM.

Życzymy Braciom Postulantom wytrwania w powołaniu, ciągłego rozwoju duchowego oraz potrzebnych łask i błogosławieństwa Bożego, a także polecamy ich opiece Matki Bożej Śnieżnej i św. Franciszka z Asyżu.

© CRT 2012