Aktualności

22.11.2019

Sympozjum Biblijne w Krakowie


Instytut Nauk Biblijnych UP JP II w Krakowie zorganizował 21 listopada br. w auli przy ul. Bernardyńskiej 3 Międzynarodowe Sympozjum Biblijne „Duch mówi - Kościół słucha”, w którym wziął udział o. dr Piotr Blajer OFM – wykładowca w Studium Biblicum Franciscanum oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Jerozolimie.

Misjonarz Ziemi Świętej o. dr Piotr Blajer OFM wygłosił referat: Duch Święty – bohater Dziejów Apostolskich. Program sympozjum przedstawiał się następująco:

9.00 Otwarcie - ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ

Sesja I - prowadzący ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ

9.15 ks. prof. dr hab. Anton Tyrol, KU Ruzomberok: L 'attualita perenne del profeta Elia per la spiritualita dei credenti

9.45 ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS, UKSW Warszawa: Socjologiczne i antropologiczne spojrzenie na postać Ducha Parakleta w mowach pożegnalnych Jezusa (J 13-17)

10.15 dr inż. Anna Wajda, UPJPII Kraków: Gołębica jako symbol Ducha Świętego

10.45 przerwa kawa/herbata

Sesja II - prowadzący ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII

11.15 o. dr Piotr Blajer OFM, SBF Flagellazione Jerusalem: Duch Święty – bohater Dziejów Apostolskich

11.45 ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, PWT Wrocław: Duch mówi do Kościoła w Koryncie

12.15 dr Beata Urbanek, UŚ Katowice: Przemawianie Ducha w Apokalipsie

12.45 Pytania, dyskusja, podsumowanie - ks. dr Roman Mazur SDB

© CRT 2012