Aktualności

20.01.2020

Adoracje powołaniowe w Sanktuarium św. Kazimierza


Od jesieni 2018 r., w każdy poniedziałek o godz. 20.00, w Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w Krakowie odbywają się godzinne Adoracje Najświętszego Sakramentu w intencji powołań do naszej Prowincji oraz o łaskę wytrwania dla już powołanych.

W co drugi poniedziałek, m.in. 20 stycznia br., adoracje animowane są przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie.

W pozostałe dni mają one charakter ciszy i indywidualnej modlitwy. We wspólnej Adoracji Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uczestniczą klerycy i wychowawcy naszego Wyższego Seminarium Duchownego pw. św. Bonawentury, Bracia ze Wspólnoty św. Kazimierza w Krakowie, Siostry Prezentki i wierni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji powołań.

© CRT 2012