Aktualności

30.01.2020

Spotkanie upamiętniające rocznicę narodzin dla Nieba


W środę 29 stycznia 2020 r. o godz.16.00-tej w sali „Magistrat” w Wieliczce odbyło się 15 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „W 81 narodziny dla Nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby (1855-1939).

Poprzedzone było zwiedzaniem miejsc związanych z Czcigodnym Sługą Bożym Bratem Alojzym Kosibą OFM kościele pw. św. Franciszka z Asyżu i klasztorze Braci Mniejszych w Wieliczce.

Spotkanie było zorganizowane przez stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, przy współpracy z parafią pw. św. Franciszka z Asyżu i Zakonem Braci Mniejszych św. Franciszka w Wieliczce oraz ze Stowarzyszeniem Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

Spotkanie rozpoczął koncert kolęd w wykonaniu Scholi „Aniołki św. Franciszka” działającej przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce pod opieką ojca Ariela Krzywdy OFM, gwardiana Wspólnoty.

Zostały wygłoszone trzy prelekcje: o. Jacek Biegajło OFM, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce - pt. „Postać Brata Alojzego Kosiby (1855-1939), Sługi Bożego w naszej pamięci”.

Prezes Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka Adam Marek Panuś – pt. „Działalność Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce w latach 1998-2020”.

Natomiast autorka książki „Kromka chleba słodka jak plaster miodu” (2019 r.) Iwona Jeleń wygłosiła prelekcję – pt. „Alojzy Kosiba w książce pt. >>Kromka chleba słodka jak plaster miodu<<”.

Spotkanie prowadziła Jadwiga Duda, prezes stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.

zdjęcia: br. Florian Borsuk OFM

za: https://glos24.pl/odkrywanie-historii-czyli-wieliczka-wieliczanie-bis

© CRT 2012