Aktualności

24.02.2020

Wizyta z Krakowa


W czwartek rano, 20 lutego br., polscy franciszkanie z Prowincji Matki Bożej Anielskiej odwiedzili biskupa Rudolfa Voderholzera, ordynariusza diecezji Regensburg w Niemczech.

od lewej: dompropst ks. Franz Frühmorgen, o. Beniamin Ksiażek OFM, o. Serafin Broniowski OFM, ks. biskup Rudolf Voderholzer, O. Prowincjał Jacek Koman OFM, Ekonom Prowincji o. Mariusz Uniżycki OFM

Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM przyjechał z Krakowa i przez tydzień gości w diecezji Regensburg. Oprócz miasta biskupiego ojcowie odwiedzili także klasztor franciszkanów w Neukirchen beim Heiligen Blut, w którym mieszka o. Beniamin Książek OFM oraz Amberg z kościołem pielgrzymkowym Mariahilfberg, w którym pracuje o. Serafin Broniowski OFM.

za: https://www.bistum-regensburg.de/news/besuch-aus-krakau-7282/

© CRT 2012