Aktualności

18.05.2020

Spotkanie braterskie z franciszkańskimi nowicjuszami w Wieliczce


W nocy i od rana padał deszcz – błogosławieństwo dla spragnionej ziemi. Tego dnia tj. 14 maja br., na zaproszenie braci z Kolegium do Wieliczki przybyli nowicjusze z Leżajska wraz z Magistrem Nowicjatu o. Erwinem Ceklarzem OFM. Obecnie w Leżajsku do pierwszej profesji przygotowuje się 6 braci z trzech Prowincji Zakonu Braci Mniejszych: Niepokalanego Poczęcia NMP (4), Michała Archanioła na Ukrainie (1) i z naszej Matki Bożej Anielskiej (1).

Było to bardzo owocne spotkanie braterskie nowicjuszy i wspólnoty klasztoru wielickiego. Przybycie Ministra Prowincjalnego o. Jacka Komana OFM jeszcze podniosło rangę tego spotkania. Na obiedzie i poobiedniej kawie w sali rekreacyjnej Kolegium był obecny także o. Grzegorz Chmiuk OFM – definitor i magister kleryków naszej Prowincji. Jak mówił o. Erwin spotkanie ze współbraćmi klasztoru i gośćmi z domu głównego w Krakowie oraz atmosfera relacji braterskich były bardzo cennym doświadczeniem życia zakonnego dla nowicjuszy.

Następnie udaliśmy się na zwiedzanie miasta Wieliczki. Ojciec Prowincjał wykazał się dobrą kondycją i przewodził przemarszowi grupy Franciszkanów ulicami miasta, co wzbudzało zainteresowanie i spotkało się z życzliwością wielu przechodniów i mieszkańców.

Najpierw nawiedziliśmy kościół parafialny pw. św. Klemensa, gdzie wspólnie o godz. 15.00 pomodliliśmy się Koronką do Bożego Miłsierdzia. Po niej udaliśmy się do zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Sebastiana z XVI w. Ten kościółek modrzewiowy na początku XX w. został upiększony polichromią w stylu młodopolskim wykonaną przez Włodzimierza Tetmajera, co jest jedną z wielu atrakcji kościoła i tego miejsca.

Z powrotem śpieszyliśmy, w czym pomógł szybki marsz o. Jacka. W kaplicy kolegiackiej już czekał o. Eryk Hoppe OFM, który po nieszporach w konferencji duchowej w formie wykładu przybliżył postać br. Dominika Drabczyńskiego OFM w 80 rocznicę jego męczeńskiej śmierci w Katyniu. Po konferencji, w ogrodzie przed pomnikiem jemu poświęconym, na którym widnieje postać Chrystusa Frasobliwego, pomodliliśmy się o pokój i pojednanie między ludźmi i narodami.

Potem jeszcze wspólna adoracja i różaniec w kościele klasztornym, a o godz. 18.00 kolacja z grilla, który przygotowali: br. Jerzy z o. Krzysztofem. Po nich jeszcze rekreacja we wspólnocie z nowicjuszami w salce kolegium i przed zachodem słońca o. Erwin z nowicjuszami – zadowoleni i ubogaceni braterskim spotkaniem –  wyruszyli w drogę powrotną do domu nowicjackiego w Leżajsku.

opr. WB

© CRT 2012