Aktualności

01.06.2020

Święcenia prezbiteratu i diakonatu w 2020 r.


W sobotę 30 maja br. w Krakowie – Bronowicach Wielkich, w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, ks. bp Piotr Skucha, sufragan diecezji bielsko – żywieckiej, udzielił sakramentu święceń prezbiteratu i diakonatu alumnom naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

Poprzedzone one były udziałem tych Braci w rekolekcjach w naszym sanktuarium pw. św. Kazimierza w Krakowie, prowadzonych przez o. Norberta Cebulę OFM oraz tzw. prostracją w piątek 29 maja, podczas której kandydaci do przyjęcia święceń publicznie na refektarzu klasztornym wyznali świadomość swojej niedoskonałości ludzkiej oraz przeprosili za wszystkie swoje grzechy i przewinienia, zaś Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM nałożył im pokutę.

Uroczystość święceń rozpoczęła się o godzinie 11.30. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp Piotr Skucha.

Po odczytaniu Ewangelii, kandydatów do święceń przedstawił rektor WSD o. Alojzy Warot OFM.

Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych, przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną, ks. bp Piotr Skucha udzielił sakramentu święceń. Diakonat otrzymał dk. Dawid Birunt OFM.

Następnie święcenia prezbiteratu przyjął o. Kamil Kuraś OFM.

Koncelebrowało 26 kapłanów, m.in: neoprezbiter o. Kamil Kuraś OFM, Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, definitor i rektor WSD o. Alojzy Warot OFM, definitor i wicerektor WSD o. Grzegorz Chomiuk OFM, definitor i proboszcz bronowickiej parafii o. Eligiusz Dymowski OFM, Ekonom Prowincji o. Mariusz Uniżycki OFM, ojciec duchowny WSD o. Norbert Cebula OFM, były Minister Prowincjalny o. Nikodem Gdyk OFM, gwardian miejscowej Wspólnoty o. Stanisław Mazgaj OFM, dyrektor Kolegium Serafickiego w Wieliczce o. Krzysztof Bobak OFM, Animator Prowincji ds. Powołań o. Piotr Gądek OFM oraz proboszczowie rodzinnych parafii nowowyświeconych Ojców.

Na zakończenie Eucharystii o. Kamil Kuraś OFM podziękował ks. bp. Piotrowi za udzielenie święceń oraz rodzicom i wychowawcom za poniesiony trud wychowawczy, modlitwę oraz pomoc w przygotowaniach do święceń.

 

Następnie neoprezbiter i neodiakon w dowód wdzięczności ofiarowali kwiaty wymienionym przez o. Kamila.

Polecajmy w modlitwach Panu Bogu naszych nowowyświęconych Ojców, prosząc dla nich o potrzebne łaski w posłudze oraz zawierzajmy ich opiece Matki Najwyższego Kapłana, św. Franciszka z Asyżu oraz świętych Patronów.

© CRT 2012