Aktualności

01.07.2020

Srebrny jubileusz prezbiteratu w Cortina d'Ampezzo we Włoszech


W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w niedzielę 28 czerwca br., o. Edwin Kozicki OFM dziękował Bogu Wszechmogącemu za dar kapłaństwa w 25. rocznicę święceń kapłańskich, które otrzymał w kościele Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie z rąk ks. bpa Kamala Bathish, a dzięki Opatrzności Bożej ten srebrny jubileusz mógł świętować w Cortinie d'Ampezzo w Dolomitach.

Ze względu na niebezpieczeństwo wirusa uroczystości zostały ograniczone do minimum. Nie zostali zaproszeni goście z rodziny, ani z Prowincji franciszkańskich, ani z duchowieństwa diecezjalnego. Niemniej łączność była odczuwalna poprzez otrzymane życzenia. Jubilat otrzymał między innymi okolicznościowe błogosławieństwo papieża Franciszka, życzenia od Ojca Generała i Ojca Prowincjała.

O. Edwin Kozicki OFM wszystkim bardzo serdecznie dziękuje za pamięć, życzenia, a w sposób szczególny za każdą modlitwę dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar sakramentu kapłaństwa. Odprawił Mszę św. o godz. 7.00 i 11.00 w naszym Sanktuarium Matki Bożej Obrończyni (Madonna della Difesa). O godzinie 11.00 Eucharystię koncelebrowali: proboszcz parafii w Cortinie ks. Ivano Brambila i ks. Józef Pedandola oraz uczestniczyli: osoby konsekrowane obecne na terenie Cortiny i kilkanaście osób. Kontynuowano wspólne jubileuszowe świętowanie na obiedzie w pobliskiej restauracji.

Dziękując Panu Bogu za dwadzieścia pięć lat kapłaństwa o. Edwina Kozickiego OFM, życzymy dostojnemu Jubilatowi obfitych łask i błogosławieństwa Bożego oraz opieki i wstawiennictwa Serafickiego Ojca św. Franciszka z Asyżu i Matki Najwyższego Kapłana na kolejne, jak najdłuższe lata franciszkańskiej  posługi kapłańskiej, zapewniając o naszej pamięci modlitewnej.

© CRT 2012