Aktualności

04.07.2020

Jubileusz Sekretariatu Ewangelizacji


W czerwcu 2005 r. Kongres Kapitulny naszej Prowincji powołał do istnienia Sekretariat Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce i mianował o. Teodora Knapczyka OFM Sekretarzem Prowincjalnym ds. Misji i Ewangelizacji.

W niedzielę 28 czerwca br., w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, w Pińczowie świętowano jubileusz 15-lecia powstania Sekretariatu Ewangelizacji naszej Prowincji. Centralnym punktem uroczystości była Msza św. o godz. 18.00, celebrowana z powodu tzw. pandemii w kaplicy Centrum Duchowości Franciszkańskiej Culmen et Fons. Eucharystii w intencji dziękczynnej za dar wybrania Braci do tej posługi ewangelizacyjnej oraz za Braci i Siostry korzystających z posługi Sekretariatu przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, koncelebrowało dziewięciu kapłanów.

Na początku Mszy św. o. Teodor powitał zebranych słowami:

W czerwcu 2005 roku Kongres Kapitulny, w myśl art.84 Konstytucji Generalnych, a także na podstawie rozdziału piątego Statutów Generalnych Zakonu Braci Mniejszych (art. 46-73) powołał do istnienia Sekretariat Misji i Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Od powołania do istnienia naszej struktury mija w tym roku 15 lat.

Gromadzimy się na Mszy Świętej dziękczynnej, aby podziękować Bogu za dar wybrania i posłania Braci na bardzo ważnym polu działalności naszego Zakonu, jakim jest Ewangelizacja, oraz za naszych Braci i Siostry których Bóg postawił na drodze naszej posługi w ciągu tych piętnastu lat. Dziękujemy także naszym władzom Zakonnym za zaufanie i powierzenie nam tego zadania, a także za troskę, którą otaczali Sekretariat Misji i Ewangelizacji w minionych latach.

Mamy zaszczyt powitać na dzisiejszej uroczystości:
- obecnego Ministra Prowincjalnego, którego proszę o przewodniczenie Mszy Świętej dziękczynnej, wyrażając mu wdzięczność za życzliwość i troskę;
- obecnego Wikariusza Prowincji o. Rufina Maryjkę OFM, pełniącego urząd Prowincjała w latach 2011-2017, którego proszę o wygłoszenie Słowa Bożego, wyrażając mu wdzięczność za kontynuację troski i opieki nad dziełami prowadzonymi przez Braci z Sekretariatu Misji i Ewangelizacji;
- o. Nikodema Gdyka OFM, wicekomisarza Komisariatu Ziemi Świętej, pełniącego urząd Ministra Prowincjalnego w latach 2005-2011, za którego posługi został powołany do istnienia Sekretariat Misji i Ewangelizacji.

Wyrażamy radość z obecności wśród nas, naszych Współbraci:
- o. Alojzego Warota OFM – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego i definitora,
- o. Grzegorza Chomiuka OFM -  Magistra naszego Wyższego Seminarium Duchownego i definitora.
Dziękuje im za dni skupienia , prowadzone dla naszej Wspólnoty.

Witam ciepło i dziękuję za przybycie:
- o. Krzysztofa Bobaka OFM – Dyrektora naszego Seminarium Niższego w Wieliczce,
- o. Wacława Bujaka OFM - Magistra Nowicjatu – Prefekta Niższego Seminarium Duchownego, zaangażowanego w kierownictwo duchowe i posługę pojednania w naszym Centrum Duchowości Franciszkańskiej,
- o. dk. Waldemara Adamczyka OFM – Sekretarza Prowincji,
- o. Łukasza Buksę OFM – Prowincjalnego Moderatora ds. Młodzieży Franciszkańskiej, długoletniego współpracownika Sekretariatu Misji i Ewangelizacji .
- Pana Grzegorza Staniszewskiego – współpracownika o. Józefa Witko
- Pracowników Centrum Duchowości Franciszkańskiej - Panią Danutę i Panów Kamilów.

Dziękujmy Bogu za duchowe dobro tego czasu, znane tylko Bogu, które po ludzku możemy zmierzyć liczbami. Pozwólcie, że niektóre z nich podam. W okresie piętnastu lat działalności Sekretariatu Misji i Ewangelizacji przeprowadziliśmy:

REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE:                           460 serii (1380 dni)       18 793  uczestników
REKOLEKCJE NA ZASADZIE DOCHODZACEJ:  225 serii (675 dni)       107 072 uczestników
EWANGELIZACJA LUDOWA:                        200 serii rekolekcji (800 dni)      38 serii Misji (266 dni)
REKOLEKCJE ZA GRANICĄ:                           88 serii (880 dni)         23 083 uczestników 

Rekolekcje w formie pielgrzymek i na zaproszenie, w różnych krajach Europy oraz w USA i Kanadzie.

Co w sumie daje 3. 735 dni dla wyżej wymienionych projektów z 5. 475 dni , które składają się na 15 lat. Ponadto Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała średnio w miesiącu prowadzonych w około 60 parafiach w Polsce (diecezjalnych i zakonnych) - 10. 800 Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Rufin Maryjka OFM.

Liturgię ubogacił śpiewem i grą na gitarze o. Łukasz Buksa OFM.

Na zakończenie uroczystej Mszy św. o. Teodor Knapczyk OFM dziękował obecnie pełniącym posługę duszpasterską o. Józefowi Witko OFM i o. Pacyfikowi Iwaszko OFM oraz pracującym wcześniej br. Krzysztofowi Musiałowi OFM i br. Markowi Stanikowi OFM, a także pracownikom świeckim Centrum Duchowości Franciszkańskiej Culmen et Fons za zaangażowanie, poświęcenie i trud poniesione w dziele Ewangelizacji dla Chrystusa, Matki Bożej, św. Franciszka z Asyżu i dla naszej Prowincji.

Następnie Ojciec Prowincjał wyraził wielką wdzięczność Braciom za posługę duszpasterską w Polsce i za granicą. Dziękował Panu Bogu, który posługuje się ludźmi, przez których działa i przybliża do Siebie. Stwierdził, że to miejsce przypomina Porcjunkulę, gdzie powracali zaczerpnąć sił u źródeł Bracia wysłani w świat przez św. Franciszka. Przypomina również miejsce, skąd Jezus Chrystus wysyłał swoich uczniów, aby głosili Królestwo Boże.

Po Eucharystii Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM pobłogosławił ufundowaną przez pracowników świeckich Centrum figurę św. Franciszka z Asyżu, która stojąc przy wejściu będzie witała uczestników rekolekcji, dni skupienia i pobytu indywidualnego z prowadzeniem.

Świętowanie jubileuszu kontynuowano na refektarzu przy wspólnej kolacji.

Jubileuszowa Msza św. była transmitowana online na: https://www.youtube.com/channel/UCLAkr8HgOuB14yToh4DSa2Q/feed

© CRT 2012