Aktualności

18.08.2014

Zmarł Ojciec Antoni Ireneusz Chorzewski OFM (1950 – 2014)


W uroczystość Wniebowzięcia NMP, w piątek 15 sierpnia po godz. 13.00, w szpitalu w Krakowie (nagle – przyczyną był zawał) odszedł do Pana śp. o. Antoni Chorzewski OFM. Przeżył 64 lata, w Zakonie 42 lata, jako kapłan 32 lata.
Śp. o. Antoni Ireneusz Chorzewski OFM


Śp. o. Antoni Ireneusz Chorzewski OFM, s. Andrzeja i Heleny zd. Michałkiewicz, urodził się 8 czerwca 1950 r. w Koninie (diecezja włocławska). Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1969 r., został powołany do wojska i po odbyciu zasadniczej służby wojskowej został ponownie przyjęty 22 października 1972 r. w Przemyślu, gdzie odbył nowicjat. Pierwszą profesję zakonną złożył 23 października 1973 r. w Przemyślu, profesję uroczystą 4 października 1977 r. w Krakowie. W latach 1976 - 1982 studiował filozofię i teologię na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Albina Małysiaka w dniu 24 kwietnia 1982 r. w Krakowie. Pełnił posługę duszpasterską, m.in. jako katecheta i ekonom, w klasztorach: w Jarosławiu, Przemyślu, Brodnicy, Gdańsku – Nowym Porcie, Woźnikach (- Dom odosobnienia, Prow. św. Franciszka), Brzezinach, Włocławku, Bieczu i Kazimierzu Dolnym. Ostatnio przebywał w Krakowie – w Domu prowincjalnym św. Kazimierza, gdzie z oddaniem opiekował się chorym współbratem o. Henrykiem.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 20 sierpnia o godz. 13.00 w naszym kościele klasztornym pw. św. Marii Magdaleny w Koninie przy ul. Reformackiej 2. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM, homilię pogrzebową wygłosił o. Cezary Chustecki OFM.

Po Mszy św. ciało śp. o. Antoniego Chorzewskiego OFM zostało odprowadzone przez wikariusza klasztoru w Konine o. Bogdana Szuberta OFM na miejsce doczesnego spoczynku i złożone w grobowcu franciszkańskim na cmentarzu parafialnym w Koninie przy ul. Kolskiej 1.

Polecajmy Panu Bogu w naszych modlitwach śp. o. Antoniego.

R. I. P.

© CRT 2012