Aktualności

02.04.2015

Zakończenie pierwszego etapu prac w „Szpitalu Duchowym” w Pińczowie


W dniu 26 marca 2015 r. w Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie odbyła się sesja wyjazdowa Zarządu Prowincji.

Przed cudownym obrazem Matki Bożej Mirowskiej odprawiono o godz. 12.00 koncelebrowaną Mszę św. w intencji Prowincji, a szczególnie Wspólnoty w Pińczowie, której przewodniczył Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM, zaś homilię wygłosił Definitor o. Teodor Knapczyk OFM.

Po Eucharystii Ojciec Prowincjał uroczyście pobłogosławił pierwszy etap zakończonych prac w Szpitalu Duchowym – Centrum Duchowości Franciszkańskiej Culmen et Fons, czyli: parter, zaplecze logistyczne (kuchnię i salę konferencyjną) oraz pokoje dla gości rekolekcyjnych na pierwszym piętrze.

Posługę duszpasterską w Szpitalu Duchowym – Centrum Duchowości Franciszkańskiej w Pińczowie pełnią: o. Teodor Knapczyk OFM, o. Józef Witko OFM, o. Pacyfik Iwaszko OFM oraz o. Jakub Mentel OFM. Za sprawy organizacyjne i logistyczne odpowiedzialny jest br. Krzysztof Musiał OFM.

Zapisy na rekolekcje w Pińczowie:

tel. 516 105 866 (czynny w dni powszednie w godz. od 9.00 do 12.00)
lub 698 200 833 (czynny w dni powszednie w godz. od 15.00 do 17.00)

adres mailowy: rekolekcjepinczow@gmail.com

adres korespondencyjny:

Dom Culmen et Fons
ul. Klasztorna 29
28-400 Pińczów

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sekretariatewangelizacji.pl (zakładka: Centrum Duchowości Franciszkańskiej Culmen et Fons)

*       *       *

 

REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE

To ćwiczenia dla osób, które zdecydują się na czasowe opuszczenie swojego miejsca zamieszkania, pracy, tego wszystkiego, co na codzień pochłania ich czas, energię… Jest to też czas odejścia od siebie, od swoich wyobrażeń na temat życia, samego siebie, Pana Boga… Paradoksalnie nie jest to czas ucieczki od czegoś, od kogoś, ale ku czemuś… Uczestnicy są zakwaterowani w ośrodku rekolekcyjnym. Tylko te osoby mają zagwarantowany nocleg według wcześniej zgłoszonej opcji zakwaterowania, posiłków. Wspomniane wcześniej odejście dokonuje się w świetle głoszonego Słowa Bożego, modlitwy wspólnotowej, prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu i według uznania kierownika duchowego, indywidualnej rozmowy. Przy tej formule pobierana jest opłata pobytowa (noclegi, pełne wyżywienie, kawa, herbata). Uczestnicy rekolekcji otrzymują szczegółowy program rekolekcji w dniu ich rozpoczęcia.


Rekolekcje Pińczów - prowadzenie: O. Pacyfik Iwaszko:


17–19.04.2015 - „Spotkać Zmartwychwstałego Pana”

Temat rekolekcji: SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA  (z modlitwą o uzdrowienie)

Opis: Chrystus swoją śmiercią zwyciężył śmierć. Po zmartwychwstaniu wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom. Przekonywał ich, że żyje. Pan Zmartwychwstały nauczał swoich uczniów i zdejmował ciężary emocjonalne, takie jak: lęk, smutek i osamotnienie. Widzimy Go rozwiewającego wszelkie wątpliwości. Uzdrawiającą mocą dotyka dzisiaj także nas zalęknionych i pełnych smutku.

15–17.05.2015 - „Zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”

Temat rekolekcji: ZOSTANIECIE OCHRZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM  (z modlitwą o wylanie Ducha Świętego)

Opis: Bóg objawia się tym, którzy szczerym sercem Go szukają. Odpowiada na gorącą modlitwę swoich dzieci. Daje nam Ducha, który odradza do nowego życia. Owocem Jego działania jest głębokie nawrócenie, uzdrowienie, doświadczenie darów duchowych i charyzmatów.

19–21.06.2015 - „Wiara cię uzdrowiła”

Temat rekolekcji: WIARA CIĘ UZDROWIŁA (z modlitwą o uzdrowienie)

Opis: Czytając Ewangelię, zauważyć można szczególną troskę Jezusa względem chorych. Pan przywracał zdrowie chorym i wolność zniewolonym. W Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego, niewidomego pod Jerychem, kobiety w szabat i sparaliżowanego nad sadzawką Betesda oraz o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain, postaramy się odkryć drogę prowadzącą do uzdrowienia ducha, duszy i ciała.

26–28.06.2015 - „Obciążenia pokoleniowe"

Temat rekolekcji: OBCIĄŻENIA POKOLENIOWE  (z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie)

Opis: Życie w naszych rodzinach nie jest idealne. Problemy starszego pokolenia obciążają młodsze. Pojawia się niewypowiedziane cierpienie. Tym, czym żyją starsi, nasiąkają młodzi. Pełni ideałów, chcą zerwać ze złymi nawykami, które widzieli u swoich rodziców, lecz nie potrafią o własnych siłach tego dokonać. Ten problem dotykał rodziny Króla Dawida. Spoglądając na historię rodziny królewskiej, będziemy próbowali odkrywać problemy, które dotykają nasze pokolenia. Jakie piętno nosimy po naszych przodkach? Podczas rekolekcji będziemy zwracać się do Pana Boga w modlitwie przebłagalnej i prosić o uwolnienie złych więzów i uzdrowienie toksycznych relacji.


Rekolekcje Pińczów - prowadzenie: O. Józef Witko:


24–26.04.2015   „Oczami Jezusa"


Rekolekcje Pińczów - prowadzenie: O. Jakub Mentel:


30.04–03.05.2015 -  „Rekolekcje dla małżeństw: Pińczów"

„Miłość jest zawsze skomplikowana. Komplikacje są nieodłączną częścią każdej miłości”. (W. Łukaszewski)

Skomplikowana bywa także miłość małżeńska, choć wsparta Bożą łaską i czerpiąca z Bożej Miłości, także ona przeżywa swoje trudne chwile. Niekiedy są one tak bolesne, że nierozerwalny związek małżeński rozpada się, pozostawiając po sobie głębokie rany. Nad każdą  raną pochyla się Bóg. Nie pyta kto zawinił, ale widzi swoje cierpiące dziecko i chce mu przynieść uzdrowienie i pokój. Rekolekcje dla małżeństw to czas umacniania wzajemnej miłości, a dla tych, których relacje małżeńskie mocno się pokomplikowały, to czas odzyskiwania nadziei poprzez trwanie przy Tym, który „do końca nas umiłował”.

08–10.05.2015 - „Lęk a życie duchowe”

18–21.05.2015 - „Pobyt indywidualny”

05–07.06.2015 - „Sakrament pokuty doświadczeniem miłości uzdrawiającej”

22–25.06.2015 - „Pobyt indywidualny”


Rekolekcje  Pińczów  - prowadzenie: O. Teodor Knapczyk:


15–16.04.2015 - „Dzień skupienia z modlitwą indywidualną"

29–31.05.2015 - „Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego"

18–19.06.2015 - „Dzień skupienia z modlitwą wstawienniczą"

© CRT 2012