Aktualności

17.01.2017

Spotkanie Braci Profesów. 78. rocznica śmierci Sługi Bożego br. Alojzego Kosiby


W dniach 7 - 10 stycznia 2017 r., w Krakowie – Bronowicach i w Wieliczce, odbyło się doroczne spotkanie Braci Profesów do 7 lat od złożenia profesji uroczystej.

W sobotę 7 stycznia, po wspólnej kolacji w refektarzu seminaryjnym w Krakowie – Bronowicach, Bracia zebrali się w sali rekreacyjnej Seminarium.

Tam Moderator Formacji Ciągłej o. Mariusz Dębiński OFM serdecznie powitał przybyłych Braci i przedstawił zarys programu tegorocznego spotkania.

Następnie odbyło się wspólne kolędowanie, poprzedzone szczegółowym referatem o. Eligiusza Dymowskiego OFM, dotyczącym różnych form kolędowania w dawnych wiekach: kolęd, pastorałek i bożonarodzeniowych pieśni religijnych.

Na zakończenie spotkania pełniący posługę w Albanii dk. Jerzy Kopytko OFM przedstawił świętowanie Bożego Narodzenia oraz specyfikę służby franciszkanów w tym kraju.

W niedzielę 8 stycznia o godz. 10.30 Bracia uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej w intencji o rychłą beatyfikację Sługi Bożego br. Alojzego Kosiby OFM w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce. Eucharystii przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM; koncelebrowali m.in.: Wicepostulator Spraw Kanonizacyjnych i Definitor o. Alojzy Warot OFM, Moderator Formacji Ciągłej o. Mariusz Dębiński OFM, Kustosz Sanktuarium o. Jacek Biegajło OFM, Wicerektor WSD o. Norbert Cebula OFM oraz ks. Stanisław Dębiak – proboszcz z Libuszy, miejsca pochodzenia br. Alojzego Kosiby OFM.

Asystę liturgiczną pełnili alumni naszego WSD w Krakowie – Bronowicach, oprawę muzyczną uświetnił wielicki chór „Lutnia”.

Na początku Mszy św. gospodarz uroczystości rocznicowych, o. Jacek Biegajło OFM, gościnnie powitał licznie przybyłych wiernych czcicieli Patrona Maluczkich, szczególnie pielgrzymów z Libuszy.

Po Eucharystii, tuż przed godz. 12.00, w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej, gdzie spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego, Ojciec Prowincjał poprowadził modlitwy o Jego beatyfikację.

Następnie Bracia i część wiernych przeszli pod celę klasztorną Patrona Maluczkich, gdzie po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej, każdy uczestnik modlitw podczas śpiewu hymnu „Magnificat” nawiedził zakonne mieszkanie Sługi Bożego br. Alojzego Kosiby OFM.

W poniedziałek 9 stycznia po Mszy św. z Jutrznią w intencji Prowincji, Wikariusz Prowincji o. Stanisław Mazgaj OFM wygłosił konferencję dotyczącą nowych Statutów Partykularnych Prowincji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki życia wspólnotowego. Po krótkiej przerwie, Wicepostulator Spraw Kanonizacyjnych o. Alojzy Warot OFM przedstawił najnowsze wiadomości z trwającego procesu beatyfikacyjnego Patrona Maluczkich.

Po Modlitwie w ciągu dnia, obiedzie i krótkim odpoczynku, o. Stanisław Mazgaj OFM szczegółowo omówił ostatnią część Statutów Partykularnych Prowincji – Statuty dla odbywania Kapituły Prowincjalnej, głównie ich część dotyczącą wyborów związanych z Kapitułą.

We wtorek 10 stycznia, po Eucharystii z Jutrznią, Bracia spotkali się z Ministrem Prowincjalnym o. Rufinem Maryjką OFM. Ojciec Prowincjał przedstawił główne przesłania dokumentu końcowego Kapituły Generalnej 2015 r.: „Bracia i Mniejsi ku peryferiom” oraz z racji poświęcenia roku 2017 w naszym Zakonie trosce o sprawiedliwość, pokój i ochronę stworzeń – encyklikę papieską „Laudato si”. W trakcie spotkania wywiązała się ożywiona dyskusja, dotycząca głównie sytuacji Kościoła, Zakonu, naszej Prowincji i jej Wspólnot klasztornych we współczesnym świecie oraz pomocy ofiarom wojen, szczególnie na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie zakończono modlitwami w intencji Prowincji i beatyfikacji Sługi Bożego br. Alojzego Kosiby OFM.

© CRT 2012