Aktualności

06.03.2017

Słowo Ministra Prowincjalnego na Wielki Post 2017 r.


Jesteśmy w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu – czasu duchowych przygotowań wszystkich wiernych do godnego przeżywania wydarzeń stanowiących fundament Kościoła i naszej wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z tej racji Ojciec Prowincjał Rufin Maryjka OFM skierował list do wszystkich Współbraci w Prowincji.Słowo Ministra Prowincjalnego na Wielki Post 2017 r.
wraz z informacją nt. promowania Sprawy Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby

„I wszelkie dobro odnośmy do Pana Boga najwyższego i uznawajmy za Jego własność, i dziękujmy za wszystko Temu, od którego pochodzi wszelkie dobro.” (Reguła niezatwierdzona 17,17)

Drodzy Bracia naszej Prowincjalnej Wspólnoty Braterskiej Matki Bożej Anielskiej!

Niech Pan obdarzy Was Pokojem!

1. Na progu Wielkiego Postu, gdy trwają już bezpośrednie przygotowania do Kapituły naszej Prowincji zwracam się do Was z prośbą o pielęgnowanie ducha pokuty: o gorliwą modlitwę, uczestniczenie - z odpowiedzialnością i troską o wszystkich Współbraci - w praktykach wspólnotowych oraz o żarliwe uczestnictwo w każdej wielkopostnej misji, powierzonej Wam przez Wspólnotę, zarówno w głoszeniu Słowa jak i sprawowaniu Sakramentów. Niezastąpione są również osobiste wyrzeczenia i czyny miłosierdzia. Niech przewodnikami na wielkopostnych drogach i przykładami wierności Ewangelii i naszej Regule będą nasi Błogosławieni Bracia Męczennicy II wojny światowej oraz Sługa Boży Brat Alojzy.

2. Ważnym wydarzeniem w naszej Prowincji jest również rozpoczęcie w dniu 4 marca 2017 r. doświadczenia życia modlitwy, w nawiązaniu oraz inspirując się Regułą dla pustelni św. Franciszka, w dobrze przygotowanej Pustelni św. Marii Magdaleny w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podjęli ten sposób życia franciszkańskiego: o. Eliasz Hetmański i br. Franciszek Warchoł; na razie na czas próby – do kapituły prowincjalnej. Należą oni formalnie nadal do swych Wspólnot macierzystych, które również wspierają ich pobyt, także w części od strony materialnej. Modlą się tam zwłaszcza w intencji Prowincji, za Braci chorych i starszych wiekiem, o powołania i o łaskę wierności, a także o beatyfikację Sługi Bożego Brata Alojzego. W załączniku udostępniamy ich - stawiający wymagania - Program Dnia, zachęcając także do modlitwy za nich. Są możliwe odwiedziny u nich, by wziąć udział w części dnia wraz z nimi; lub nawet pojedynczy Bracia mogą zatrzymać się na kilka dni, by modlić się na pustelni. Wcześniej jednak należy skontaktować się z o. Eliaszem (najlepiej telefonicznie poprzez Br. Samuela z Centrum Informacji Sanktuarium w Kalwarii) oraz uzyskać potwierdzenie.

3. Proszę wszystkich Gwardianów, by dnia 18 marca br. (lub w innym dogodnym dla Braci terminie) zorganizowali w swych Wspólnotach, zgodnie z poleceniem Ojca Świętego Franciszka, dzień modlitwy i pokuty za grzechy pedofilii. Należy wtedy wykorzystać specjalny (w załączniku) tekst Drogi Krzyżowej. Można też np. w kaplicy klasztornej zorganizować czas na adorację eucharystyczną. Dnia 18 marca (sobota) w Kalwarii Zebrzydowskiej Ks. Arcybiskup Metropolita właśnie taki dzień organizuje dla kleru i osób konsekrowanych z całej Archidiecezji Krakowskiej.

4. W ostatnim czasie obserwujemy wszyscy znaczące postępy w Sprawie Beatyfikacyjnej Brata Alojzego. Z pewnością w modlitwach powinniśmy wyrażać za to wdzięczność Panu Bogu. Wydane już zostało drukiem w ramach tej Sprawy tzw. Votum - Opinia teologów Kongregacji ds. Świętych. Na początku lutego br. uczestniczyłem w Ratyzbonie wraz z naszym Wicepostulatorem o. Alojzym Warotem w spotkaniu z Ordynariuszem tamtejszej Diecezji, Ks. Bpem Rudolfem Voderholzerem oraz z Diecezjalnym Postulatorem do spraw kanonizacyjnych. To w tamtejszej diecezji, w Ambergu do zdrowia wróciła 8 maja 2015 r. pani Ute Frey, sparaliżowana przez 16 lat; a jak twierdzi i wierzy ona oraz świadkowie – stało się to dzięki modlitwie i wstawiennictwu naszego Sługi Bożego. Ks. Biskup, który poznał już wcześniej okoliczności tegoż wydarzenia, przyjął nas niezwykle otwarcie i serdecznie. Zapoznając się wstępnie ze zgromadzoną dokumentacją, jest przekonany i gotów, aby w bliskim czasie rozpocząć oficjalnie, badający to wyzdrowienie na szczeblu diecezjalnym tzw. Proces w sprawie cudu.

W tym miejscu zwracam się do wszystkich Współbraci i każdej ze Wspólnot naszej Prowincji. Nadszedł stosowny czas, abyśmy wszyscy włączyli się w tworzenie specjalnego „Funduszu Beatyfikacyjnego”, jako że koszty związane z prowadzeniem prac całego Procesu są zwykle wysokie; orientacyjnie można tu mówić o przynajmniej kilkudziesięciu tysiącach Euro. Musimy też dysponować środkami na propagowanie i rozwój tzw. „kultu prywatnego”, czyli np. na wydawnictwa, obrazki itp. Zgodnie z decyzją podjętą na ostatnim posiedzeniu Definitorium, proszę więc, aby każdy nasz Dom (oprócz Domów filialnych) od marca do maja br. przesyłał na ten cel do Ekonomatu Prowincji odpowiednie kwoty pieniężne z zaznaczeniem „na Beatyfikację”. Co do dalszych miesięcy: niech ustali to Kapituła Prowincjalna.

Sugeruję, iż w ramach praktyk wielkopostnych Wspólnoty mogą np. w czasie Postu zrezygnować z kwot przeznaczonych na tzw. rekreacje lub je obniżyć, a pieniądze z tego rodzaju postu przeznaczyć na fundusz Beatyfikacji.

Proszę też pamiętać w Wielkim Poście o propozycji o. Macieja Olszewskiego OFM w ramach SPOS naszej Konferencji nt. funduszu Rodzina Rodzinie, tworzącego łańcuch pomocy dla chrześcijan w Syrii; a wysłanej jako komunikat z naszej Kurii Prowincjalnej już 25 stycznia br. oraz o podobnych inicjatywach.

Niech czas Wielkiego Postu, czas modlitwy, pokuty i słuchania głosu Pana, prowadzi nas do ustawicznego nawracania się naszych serc, byśmy stawali się prawdziwie świadkami i głosicielami Dobrej Nowiny miłosierdzia.

Niech Pan błogosławi nam i strzeże nas na drogach Ewangelii!

br. Rufin Maryjka, OFM min.prow.


Zał. 1

Pustelnia św. Marii Magdaleny – Plan Dnia

W sposobie życia Bracia inspirują się „Regułą dla pustelni” św. Franciszka


Dzień powszedni

2400 – Godzina czytań
515 – Jutrznia
– przerwa (by napić się herbaty)
550 – Rozmyślanie (1 godzina)
Eucharystia, Dziękczynienie
800 (ok., na dzwonek) – śniadanie (w milczeniu)
830 – Czytanie duchowe
930 – obowiązki
1200 – Modlitwa w ciągu dnia
– obiad, rekreacja
1600 – Rozmyślanie przed Najświętszym Sakramentem(1 godzina)
1700 – Nieszpory, Czytanie duchowe
1845 (ok., na dzwonek) – kolacja
2000 – Kompleta

Milczenie przerywamy podczas obiadu i kolacji
* piątki Wielkiego Postu: godz. 1700 Msza św. i Droga Krzyżowa z Braćmi w Sanktuarium
** Bracia z Pustelni podlegają bezpośredniej jurysdykcji o. Kustosza Sanktuarium

 

Dzień świąteczny

2400 – Godzina czytań (rozszerzona)
615 – Jutrznia
900 – Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
Przygotowanie do Eucharystii
1130 – (w Wielkim Poście Gorzkie Żale); obiad z Braćmi w Sanktuarium
– rekreacja
1730 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
– Nieszpory
– kolacja (na dzwonek)
2000 – Kompleta

Kraków, w Środę Popielcową dnia 1 marca 2017r.

 

Zał. 2- jest dostępny w internecie na stronie Archidiecezji Krakowskiej:
http://www.diecezja.pl/plik/8d7f461defdda24054b27edb85c2a9e2.pdf

Zał. 3

Drodzy Współbracia,

jednym z wielu aktualnych problemów podejmowanych przez SPOS jest brak pokoju w świecie -wojna. Wiemy, że w wielu miejscach na świecie toczą się konflikty zbrojne. Jednym z takich miejsc jest Syria, z którą związany jest też inny problem – uchodźcy.

Chciałbym Was gorąco zachęcić do pomocy Syryjczykom, w ich kraju. Nie trzeba nic wielkiego wymyślać. Trwa już duża akcja Caritas Polska, która pomaga konkretnym rodzinom w Syrii – „Rodzina Rodzinie”. Chciałbym Was wszystkich zachęcić do propagowania tej formy pomocy w Waszych klasztorach i parafiach. Nie trzeba wiele, wystarczy ogłosić raz w miesiącu zbiórkę pieniężna, a zebrane pieniądze przesłać na konto wspomnianego wyżej dzieła Caritas Polska. Koszt całkowitego utrzymania
1 rodziny w Syrii to 500-700 zł.
Może to być, w zależności od możliwości wiernych, pomoc jednej lub więcej rodzinom. Jest to zobowiązanie na 6 miesięcy lub dłużej.

To bardzo konkretna pomoc okazana konkretnym ludziom przez konkretną sprawdzoną kościelną instytucję. W ten sposób możemy stać się w świecie, jak modlimy się w modlitwie przypisywanej św. Franciszkowi, narzędziami pokoju.

o. Maciej Olszewski OFM

Z internetu:

„Ponad 1,1 tys. rodzin syryjskich poszkodowanych w wojnie zostało objętych opieką przez Polaków biorących udział w programie "Rodzina Rodzinie" - informuje Caritas Polska. Wśród darczyńców znalazło się ponad 3,7 tys. podmiotów, m.in. rodzin, szkół, organizacji i osób indywidualnych.

Pierwszym darczyńcą obejmującym pomocą syryjską rodzinę w Aleppo został przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, którego nazwisko otwiera listę darczyńców. Jest ona dostępna na stronie internetowej projektu: http://rodzinarodzinie.caritas.pl/. Tam można również znaleźć informacje o rodzinach, które czekają na wsparcie.

"Każdy użytkownik internetu może poznać ich krótkie historie i podjąć się ich półrocznego wsparcia" - wyjaśnia Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas Polska.

Według statystyk Caritas w akcję od początku października włączyło się 108 parafii, 20 zgromadzeń zakonnych, 45 organizacji i wspólnot kościelnych, sześć szkół oraz sześciu biskupów. Łącznie w projekt zaangażowanych jest ponad 3,7 tys. podmiotów: rodzin, organizacji, czy osób indywidualnych.

Program "Rodzina Rodzinie" polega na objęciu materialnym wsparciem konkretnej rodziny, która potrzebuje pomocy. Przekazane środki służą na pomoc żywnościową, opiekę zdrowotną, edukację, schronienie i artykuły nieżywnościowe.

- Inicjatywa „Rodzina Rodzinie” to - jak podkreśla dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz - realna odpowiedź na apel papieża Franciszka o przyjęcie rodzin syryjskich przez parafie. Dzięki temu programowi wsparciem objęte mogą zostać trzy kategorie rodzin: osoby mieszkające w Aleppo w Syrii, uchodźcy syryjscy w Libanie oraz będący w nędzy z powodu zapaści spowodowanej kryzysem uchodźczym Libańczycy.

W inicjatywę włączyć się mogą polskie rodziny, parafie, diecezje, środowiska czy firmy oraz inne instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny. Darczyńcy mogą objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych.

Partnerami w programie są: Caritas Liban oraz misja sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi działająca
w Aleppo.”

                                               http://gosc.pl/doc/3623095.Caritas-Polska-Sukces-programu-Rodzina-Rodzinie

© CRT 2012