Aktualności

18.03.2017

Bracia Mniejsi pustelnicy


Forma życia pustelniczego towarzyszy Chrześcijaństwu od jego początków. Nie jest obca również Zakonowi Braci Mniejszych. Sam założyciel, św. Franciszek z Asyżu, często udawał się w miejsca ustronne, aby się modlić.

W Eremie w Carceri przebywali pierwsi towarzysze Biedaczyny z Asyżu: Leon, bł. Antoni ze Stroncone, Bernardo di Quintavalle, Idzi z Asyżu, Sylwester, Masseo z Marignano i Andrzej ze Spello. Ulubionym miejscem modlitwy św. Franciszka w odosobnieniu, była góra La Verna, gdzie otrzymał Stygmaty Chrystusa. Seraficki Ojciec napisał również „Regułę dla Pustelni” dla tych braci, „którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach” dzieląc się tam obowiązkami „Marii i Marty”.

W naszej Prowincji za tym wezwaniem poszło 2 braci: o. Eliasz Hetmański OFM i br. Franciszek Warchoł OFM, którzy od soboty 4 marca br. w Pustelni „św. Marii Magdaleny i pięciu braci Polaków” w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęli ten sposób życia franciszkańskiego.

Przebywają tam dzięki gościnności Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych. Jest to wyraz dobrej współpracy w Konferencji Północnosłowiańskiej OFM.

Ich plan dnia przedstawia się następująco:

Dzień powszedni
2400 – Godzina czytań
515 – Jutrznia
– przerwa (by napić się herbaty)
550 – Rozmyślanie (1 godzina)
   Eucharystia, Dziękczynienie
800 (ok., na dzwonek) – śniadanie (w milczeniu)
830 – Czytanie duchowe
930 – obowiązki
1200 – Modlitwa w ciągu dnia
– obiad, rekreacja
1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, rozmyślanie przed Najświętszym Sakramentem (1 godzina)
1700 – Nieszpory, Czytanie duchowe
1845 (ok., na dzwonek) – kolacja
2000 – Kompleta

Milczenie przerywamy podczas obiadu i kolacji
W piątki Wielkiego Postu: godz. 1700 Msza św. i Droga Krzyżowa z braćmi w Sanktuarium

Dzień świąteczny
2400 – Godzina czytań (rozszerzona)
615 – Jutrznia
900 – Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
   Przygotowanie do Eucharystii
1130 – (w Wielkim Poście Gorzkie Żale); obiad z braćmi w Sanktuarium
– rekreacja
1730 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
– Nieszpory
– kolacja (na dzwonek)
2000 – Kompleta

Konstytucje Generalne Zakonu Braci Mniejszych (KG 31) stanowią, że:

§1. Wszystkim i poszczególnym braciom powinna leżeć na sercu sprawa istnienia pustelni, świętych ustroni, czyli miejsc samotności, będących świadectwem aktualności życia kontemplacyjnego w naszym Zakonie.

§2. Ministrowie niech udzielają zezwolenia, z błogosławieństwem Pana, na prowadzenie tego rodzaju życia przez dłuższy lub krótszy okres czasu tym braciom, którzy mają takie powołanie i słusznie o to proszą.

§3. Życie braci w takich miejscach może być normowane według tej prostej Reguły dla pustelni, dostosowanej do konkretnych warunków, którą ułożył sam Seraficki Ojciec, albo według norm opracowanych zgodnie ze statutami.

Bracia z Romitorium w Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają zakonników z naszej Prowincji, by wzięli udział w części dnia oraz modlitwach wraz z nimi lub nawet zatrzymali się na pustelni na kilka dni. W sprawie krótkiego pobytu w Romitorium należy wcześniej skontaktować się z o. Eliaszem (najlepiej telefonicznie poprzez br. Samuela z Centrum Informacji Sanktuarium w Kalwarii) oraz uzyskać potwierdzenie.

Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM odwiedził o. Eliasza i br. Franciszka 16 i 18 marca, z okazji uczestnictwa w odbywającym się w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej archidiecezjalnego „Dnia Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich”.

Bracia z Pustelni intensywnie modlą się w intencji Prowincji, zwłaszcza za braci chorych i starszych wiekiem oraz o powołania i o łaskę wierności, a także o beatyfikację Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM.

Proszą nas o modlitwę w ich intencji – o łaskę wytrwania i rozwoju duchowego. Pamiętajmy o nich.

© CRT 2012