Aktualności

20.03.2017

Lubaszowa: po raz drugi międzyzakonne rekolekcje Nowicjatów


Już po drugi Nowicjaty dwóch instytutów zakonnych: Redemptorystów z Lubaszowej i Franciszkanów z Zakliczyna odprawiły wspólnie swoje wielkopostne rekolekcje lectio divina.

Tym razem w domu tego pierwszego w dniach 5-11 marca 2017 r.

Rekolekcje prowadzili przełożeni Nowicjatów – w nomenklaturze zakonnej mistrzowie – o. Grzegorz Chomiuk OFM i o. Mariusz Chyrowski CSsR, którzy, dzieląc się obowiązkami podczas tych rekolekcji, głosili Słowo Boże, prowadzili rozmowy indywidualne z rekolektantami i sprawowali Eucharystię.

Był to dla nowicjuszy obu rodzin zakonnych szczególny czas pochylenia się nad Słowem Bożym i spojrzenia na swoje życie w jego świetle. Poczuliśmy się zaproszeni do umocnienia swoich więzi z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Dzięki zachowaniu ciszy i milczenia mogliśmy lepiej poznać siebie i wniknąć w nasze serca.

Dziękujemy Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten czas ćwiczeń duchowych oraz ojcom: Mariuszowi i Grzegorzowi za trud ich głoszenia i prowadzenia.

br. Dawid Gajda, Nowicjat Redemptorystów w Lubaszowej

za: http://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/lubaszowa-drugi-miedzyzakonne-rekolekcje-nowicjatow-67340/

© CRT 2012