Aktualności

27.03.2017

Jasna Góra: ogólnopolskie obchody Dnia Modlitw za Więźniów


Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów odbył się dnia 26 marca na Jasnej Górze. Pielgrzymi modlili się przed Tronem Królowej Polski na Jasnej Górze w intencji więźniów, kapelanów więziennych, Służby Więziennej i wolontariuszy.

Z racji przeżywanego roku św. Alberta, podczas uroczystości odbyło się Forum Pomocy Postpenitencjarnej, które prowadził o. dr Dezyderiusz Jan Pol OFM. Gościem honorowym Forum był Hugh Greathead Senior Regional Director, Europe & Central Asia Prison Fellowship International.

- 20 procent z ponad 70 tys. osadzonych w Polsce ma kontakt z kapelanem czy wolontariuszami. To porządna parafia, w której można wiele zrobić – mówi o. Dezyderiusz Pol OFM, franciszkanin reprezentujący Biuro Naczelnego Kapelana Więziennictwa w Polsce.

Jak zaznaczył o. Dezyderiusz Pol OFM, praca z więźniami nie jest łatwa, ale dzięki niej wielu osadzonych po wyjściu z jednostek penitencjarnych ma szansę na normalne życie. Jak dodał, ludzie zapominają o modlitwie za więźniów, tymczasem jest ona niezwykle ważna będąc jednym z uczynków miłosierdzia.

"Niepopularne jest to, aby wspierać więźniów, może czasem wydaje się to wręcz naiwne - przyznał franciszkanin. – Wiemy, że spory procent wraca do zakładów karnych, tworzą wtedy tzw. recydywę. Niemniej, nie przez ten pryzmat patrzymy na tych ludzi. Patrzymy przez pryzmat tego, że może to być szansa, chcemy być blisko nich i pomagać, wspierać w tym co najlepsze” - dodał ojciec Pol.

Na program pielgrzymki więźniów, kapelanów i służb więziennych złożyły się Msza św. w Kaplicy Matki Bożej i Droga Krzyżowa Na Wałach.

W Domu św. Kaspra w Częstochowie miało miejsce także Forum Pomocy Postpenitencjarnej z udziałem organizacji i stowarzyszeń niosących pomoc socjalną wychodzącym na wolność. Omawiano zagadnienia dotyczące tworzenia i realizowania różnego typu programów, które mają na celu pomóc skazanym ponownie zaistnieć w społeczeństwie.

Dzień Modlitw za Więźniów zakończył w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze Apel z udziałem księży kapelanów, wolontariuszy, przedstawicieli Służby Więziennej, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, delegacji osadzonych z Zakładów Karnych i byłych więźniów, któremu przewodniczył Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński.

Na poniedziałek zaplanowano czas na świadectwa readaptacji skazanych, spotkanie zakończyło się o godz. 10.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Organizatorem Pielgrzymki jest Bractwo Więzienne Samarytania.

Bractwo Więzienne powstało w 1993 r. W ramach działań statutowych członkowie bractwa: organizują dla osadzonych spotkania biblijne i modlitewne, przygotowują chętnych do przyjęcia sakramentów, prowadzą ewangelizację w radiowęźle więziennym, wydają gazety wewnętrzne, prowadzą indywidualne rozmowy z więźniami, wysyłają im paczki, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Dzięki działalności bractwa wielu więźniów nawraca się, niektórzy podejmują apostolat wśród towarzyszy z celi więziennej i w innych zakładach karnych. Dają świadectwa wiary w kościołach i mediach, opowiadając o otrzymanej od Boga łasce.

W zorganizowanej grupie więźniowie przybywają na Jasna Górę także w sierpniu. Wtedy wchodzą do Częstochowy wraz z pieszą pielgrzymką niepełnosprawnych, która wyrusza z Warszawy. Więźniowie, pełniąc rolę wolontariuszy, przemierzają z osobami na wózkach całą drogę do Częstochowy.

Decyzję o ustanowieniu Dnia Modlitw za Więźniów podjęli biskupi polscy w 2009 roku. Zabiegało o to Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne” wraz ze swym założycielem ks. Janem Sikorskim

Obchody Dnia Modlitw za Więźniów odbywają się zawsze we wspomnienie Dobrego Łotra - św. Dyzmy, 26 marca. Św. Dyzma jest patronem osadzonych, który dla każdego z nich pozostaje dowodem na to, że nigdy nie jest za późno na Miłosierdzie Boże.

za: http://niedziela.pl/artykul/27919/Jasna-Gora-ogolnopolskie-ochody-Dnia

oraz: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10862

© CRT 2012