Aktualności

28.03.2017

Kamerun


W dniach od 21 lutego do 12 marca br. przybywał w Kamerunie o. Janusz Wróbel OFM, przewodniczący Fundacji Franciszkańskie Dzieło Pomocy Misji Amberg e.V. w Niemczech.

Celem podróży było ostateczne podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy katolickiej szkoły podstawowej na terenie parafii Matki Bożej Fatimskiej w Abong’ Mbang, powierzonej przez Bp. Jana Ozgę – Ordynariusza diecezji Doume’ – naszej Prowincji.

O. Janusz spotkał się z o. Jonaszem Madejem OFM i o. Radosławem Kępczyńskim OFM, aby omówić postęp prac, trudności w realizacji planów i wysłuchać propozycji braci tam pracujących.

Następnie udał się do Ks. Biskupa Jana Ozgi, aby omówić sposób realizacji planów wykonanych już w 2014 roku, sposobu przekazywania środków a także nadzoru budowlanego i odpowiedzialności technicznej za jakość i trwałość samych budynków.

Dodatkowo miało miejsce jeszcze jedno spotkanie o. Janusza, Ojców Misjonarzy z Ks. Biskupem, a jego celem było przekazanie wcześniejszych ustaleń m.in. nominacja o. Radosława na funkcję dyrektora administracyjnego budowanej szkoły, a także wyrażenie życzenia obchodzenie jubileuszu fatimskiego dla całej diecezji właśnie w Abong’ Mbang z racji, iż jest to jedyna świątynia pod tym wezwaniem. Szczegóły obchodów miały zostać dopracowane w najbliższych dniach.

Dzięki życzliwości Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa i Księży Marianów, o. Janusz mógł odwiedzić Misje w Djuth a także Oazę Pokoju w Mbalmayo.

Serdecznie podziękowanie dla Wspólnoty Sióstr Dominikanek w Yaounde’, Wspólnoty Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa w Abong’ Mbang, Księży Marianów w Ngoya i Współbraci w Abong’ Mbang za wszelką życzliwość i prawdziwie polską gościnność.

o. Janusz Wróbel OFM

*       *      *      *      *

Przed wyjazdem do Kamerunu, 16 lutego br. w Domu Głównym w Krakowie, kustosz Sanktuarium w Ambergu o. Janusz Wróbel OFM spotkał się z Ojcem Prowincjałem i przebywającym aktualnie na leczeniu w Polsce o. Zdzisławem Gorajem OFM – misjonarzem z Abong’ Mbang. Tematem rozmów była dotychczasowa działalność naszej misji w Abong’ Mbang, perspektywy na przyszłość oraz rozpatrzenie różnych form pomocy z Polski i Niemiec dla misjonarzy. Wiele czasu poświęcono na omówienie planów budowy szkoły katolickiej oraz budynku klasztornego.

Bracia misjonarze w Kamerunie rozwijają swoją działalność, nie tylko duszpasterską. Bardzo ważną sprawą w krajach tropikalnych jest dostęp do wody pitnej o dobrej jakości. W sobotę 21 stycznia nasza misja w Abong’ Mbang cieszyła się z sukcesu wywiercenia studni o głębokości 41 metrów i wydajności ok. 5. 000 litrów wody na godzinę.

Była to druga próba, tym razem na szczęście udana. Obecnie trwają prace nad instalacją przyłącza i budową wieży ciśnień.

Bracia Misjonarze dziękują za wszelką okazaną pomoc, duchową i materialną - zapewniając o swojej modlitwie w intencji wszystkich dobroczyńców.

© CRT 2012