Aktualności

01.04.2017

Spotkanie w Bystrzycy


W dniu 24 marca na zaproszenie p. Renaty Surmy, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej - miasta partnerskiego Ambergu – o. Janusz Wróbel OFM wraz z paniami Krystyną Hasler, p. Krystyną Schwarz i p. Sarą Reichenwallner wygłosili trzy prelekcje na temat Kamerunu i posługi naszych Braci na terenie misji w Abong’ Mbang.

Ponieważ p. Burmistrz zaprosiła młodzież (16-19 lat) i dorosłych na wycieczkę do Afryki, a dokładnie do Kamerunu, prelegent zabrał uczestników w daleką podróż.

Wspaniała sala domu kultury, wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny, idealnie oddała klimaty życia, kultury, fauny i flory kontynentu afrykańskiego. Wiele obrazów powodowało ciszę na sali, ale były też i takie, które bawiły, a nawet wprowadzały w niemałe zakłopotanie.

Młodzież otrzymała za zadanie napisanie „instrukcji obsługi” załadunku roweru dużymi konarami drewna. Dla najciekawszych pomysłów przewidziano egzotyczne nagrody z Kamerunu.

P. Sara – studentka 3. semestru j. polskiego na Uniwersytecie w Ratyzbonie swoją odwagą i bezpośredniością podbiła serca słuchaczy i po każdym wypowiedzianym po polsku zdaniu otrzymywała ogromne brawa.

Pierwszym owocem tych spotkań jest już projekt: Bystrzycka Apteka dla Kamerunu (na wzór tej z Ambergu).

Kolejny projekt, to duchowa adopcja naszej powstającej szkoły. Szczegóły będą ustalane na bieżąco, w zależności od liczby chętnych, którzy po ostatnim, wieczornym spotkaniu, wyrazili chęć pomocy.

Bardzo serdecznie dziękuję p. Burmistrz Renacie Surmie oraz p. przewodniczącemu Rady Miejskiej Arturowi Pokorze. Ks. Prałatowi wraz z księżmi wikarymi; dyrekcji Domu Kultury, dyrektor MGOK p. Ewelinie Walczak wraz ze współpracownikami, za wspaniałe przyjęcie, profesjonalne zorganizowanie spotkań i ich obsługę. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy właścicielom Hotelu Abis za prawdziwie polską gościnność.

P.JW. OFM

© CRT 2012