Aktualności

14.04.2017

Zmarła s. Anna Pietrzyk CMN


W dniu 1 kwietnia 2017 r., w wieku 99 lat i w 77 roku życia zakonnego, odeszła do Pana śp. s. Anna Pietrzyk CMN ze Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi Niepokalanej (Niepokalanki Niehabitowe) –wieloletnia przełożona kucharek w naszym Domu Głównym w Krakowie.

Józefa Pietrzyk, w Zgromadzeniu siostra Anna od Niepokalanego Serca Maryi urodziła się 25 stycznia 1918 r. w Bilczy, parafia Brzeziny koło Morawicy. Pochodziła z rolniczej i wielodzietnej rodziny Michała i Marianny z Gilów, którzy dwóch synów i siedem córek wychowali w duchu głębokiej religijności i patriotyzmu. Do kościoła było trzy kilometry, więc w maju zbierano się pod krzyżem, aby wspólnie odprawiać nabożeństwa majowe, a w październiku różaniec. Wszyscy domownicy obchodzili pierwsze piątki miesiąca i odprawiali nowenny. Klimat bogobojności panujący w rodzinie wydał z czasem konkretne owoce: dwóch siostrzeńców Józefy wybrało drogę powołania kapłańskiego, a siostrzenica wstąpiła do zgromadzenia sióstr Elżbietanek, Józefa natomiast jako dorastająca dziewczyna należała do Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, działającej przy parafii, a w maju 1938 roku wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej. Było to spełnieniem się długo noszonego przez nią w sercu pragnienia, o czym zapisała we wspomnieniach: Od najmłodszych lat pragnęłam wstąpić do jakiegoś klasztoru … najpierw poradziłam się św. Tereni, a potem odważnie zgłosiłam się do sióstr w Kielcach, gdzie na Palcu Panny Maryi była wówczas Gospoda chrześcijańska, czyli stołówka.

Praca w Kuchni Młodzieżowej w Kielcach, a więc przygotowywanie posiłków, było pierwszym zajęciem młodej postulantki, która jeszcze wtedy nie wiedziała, że Jej służba Jezusowi przez całe życie zakonne będzie spełnianiem tych dwóch uczynków miłosierdzia „głodnych nakarmić, a spragnionych napoić”. Po rocznym pobycie w Kielcach przyjechała do Nowego Miasta n. Pilicą, gdzie odbyła nowicjat, przyjmując imię zakonne s. Anny od Niepokalanego Serca Maryi. Pierwsze śluby złożyła w Uroczystość Chrystusa Króla tj. 27 października 1940 roku, a śluby wieczyste w roku 1945.

Na pierwszą placówkę po nowicjacie wyjechała do Pionek i pracowała w kuchni dla biednych, którą podczas okupacji zorganizowała kościelna „Caritas”. Jako kucharka przygotowywała posiłki dla biednych sierot i wysiedlonych z Ukrainy. Początkowo wydawano 400 obiadów, a po upadku Powstania Warszawskiego liczba wzrosła do tysiąca osób. Po wojnie podjęła pracę w Bursie dla dziewcząt w Radomiu, przy ul. Trawnej. Następnie wyjechała do Wsoli, gdzie od 1952 r. pracowała w kuchni Domu Starców, aż do upaństwowienia tej placówki w 1956 r. Potem przyjechała do Warszawy i na plebani przy ul. Sierakowskiego przygotowywała posiłki dla księży pracujących w parafii św. Floriana na Pradze. Po dwóch latach wyjechała do Radomia do Domu Dziecka przy ul. Staromiejskiej. Tam przez 20 lat gotowała obiady i całodzienne posiłki dla dzieci oraz personelu. Po upaństwowieniu tej placówki w 1962 s. Anna nadal pracowała w kuchni. Ateistyczny system wychowania, jaki narzuciły w tym czasie władze komunistyczne, był dla naszej siostry wyzwaniem do podjęcia ukrytych działań na rzecz religijnego wychowania podopiecznych, dlatego na przykład w niedzielę wczesnym rankiem zanim do pracy przyszedł personel świecki, s. Anna budziła dzieci, aby mogły wziąć udział we Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy domowej sióstr, znajdującej się na poddaszu budynku.

W 1978 r. s. Anna wyjechała do Krakowa, gdzie w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych przy ul. Reformackiej zarządzała pracą w kuchni i razem z siostrami przygotowywała posiłki dla wszystkich zakonników mieszkających w klasztorze oraz dla kleryków, przygotowujących się do kapłaństwa. Mając już duże doświadczenie w tej pracy s. Anna coraz bardziej dawała się poznać jako wytrawna mistrzyni sztuki kulinarnej, miała dobrą organizację pracy i wypoczynku. Po zamknięciu placówki Zgromadzenia w Krakowie w 1998 r. przyjechała do Nowego Miasta n. Pilicą i zamieszkała w domu generalnym Zgromadzenia.

Tu przez jakiś czas przygotowywała jeszcze posiłki dla wspólnoty sióstr, pracując w kuchni, ale z biegiem lat stopniowo przechodziła w stan większego spoczynku. Zawsze służyła dobrą radą, a w okresach wzmożonej pracy pomagała chętnie w przygotowywaniu świątecznych dań.

Do końca swoich dni zachowała trzeźwy umysł oraz pasję zapoznawania się na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami z życia Kościoła i Ojczyzny. Była jedną z nielicznych mieszkanek przy ul. Rawskiej 5, która czasopisma codzienne i tygodniowe czytała w całości, mówiąc potocznie „czytała je od deski do deski”. Dzieliła się informacjami i powierzała wszystkie sprawy Bogu na modlitwie. Gorącą modlitwą otaczała również swoją rodzinę, z którą utrzymywała więź przez ożywioną korespondencję. Ciężar wieku i choroby znosiła pogodnie, zgadzając się zawsze z wolą Bożą. Siostra Anna odeszła do życia wiecznego w dniu 1 kwietnia 2017 r. w wieku 99 lat i w 77 roku życia zakonnego.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 4 kwietnia o godz. 10.00 w Nowym Mieście n. Pilicą. Mszy św. przewodniczył siostrzeniec śp. s. Anny Pietrzyk CMN, koncelebrowali m.in. Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM, Wikariusz Prowincji o. Stanisław Mazgaj OFM, o. Cezary Chustecki OFM i o. Kamil Łętowski OFM.

Homilię pogrzebową wygłosił Ojciec Prowincjał.

Ciało Zmarłej złożono w grobie na cmentarzu parafialnym w Nowym Mieście n. Pilicą.

Polecajmy Panu Bogu w naszych modlitwach śp. s. Annę Pietrzyk CMN

© CRT 2012