Aktualności

22.05.2017

Święcenia prezbiteratu i diakonatu w 2017 r.


W sobotę 20 maja 2017 r. czterech naszych diakonów przyjęło święcenia kapłańskie, zaś dwóch kleryków święcenia w stopniu diakonatu.

Neoprezbiterzy i neodiakoni uczestniczyli wcześniej w rekolekcjach, które wygłosił o. dr Edmund Urbański OFM w ośrodku rekolekcyjnym sióstr Karmelitanek w Czernej.

W przeddzień święceń, w piątek 19 maja, dokonali oni w refektarzu seminaryjnym aktu tzw. prostracji, czyli publicznego wyznania swojej niedoskonałości ludzkiej.

Uroczystość święceń rozpoczęła się o godzinie 10.30 w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Bronowicach Wielkich.

Szafarzem sakramentu święceń był JE ks. bp Łukasz Buzun OSPPE, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Po modlitwie i tradycyjnym dialogu z rektorem seminarium o. dr. Andrzejem Dukiem OFM, Ks. Biskup udzielił święceń prezbiteratu diakonom: dk. Rafałowi Waluchowi OFM, dk. Krzysztofowi Skwarło OFM, dk. Klemensowi Wojciechowi Świerz OFM i dk. Michałowi Laskowskiemu OFM;

zaś święcenia diakonatu przyjęli klerycy V roku: kl. Kalikst Rafał Jasuba OFM i kl. Piotr Antoniuk OFM.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp Łukasz Buzun OSPPE.

Koncelebrowali m.in: neoprezbiterzy, Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM, Wikariusz Prowincji o. Stanisław Mazgaj OFM, całe Definitorium Prowincji, wszyscy przełożeni domów formacyjnych Prowincji, proboszczowie parafii macierzystych nowowyświeconych Ojców oraz pełniący posługę duszpasterską na Ukrainie o. Roger Mularczyk OFM.

Na zakończenie Eucharystii o. Michał Laskowski OFM podziękował ks. bp. Łukaszowi Buzunowi OSPPE za udzielenie święceń oraz rodzicom i wychowawcom za poniesiony trud wychowawczy.

Następnie neoprezbiterzy i neodiakoni w dowód wdzięczności ofiarowali kwiaty wymienionym przez o. Michała.

Uroczystość święceń zgromadziła licznie przybyłych współbraci; obecni byli także parafianie oraz rodziny i przyjaciele.

Naszych neporezbiterów i nowych diakonów otoczmy modlitwą. Niech Bóg obdarza ich potrzebnymi łaskami, błogosławi im na drodze powołania i niech ich umacnia, zaś Matka Najwyższego Pasterza i św. Franciszek otaczają ich zawsze swoim orędownictwem.

© CRT 2012