Aktualności

07.06.2017

Uroczystości 3 czerwca 2017 r. w Miedniewicach i w Warszawie


Msza św. na placu pielgrzymkowym w Miedniewicach rozpoczęła w sobotę 3 czerwca obchody 250. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej, który znajduje się w tutejszym Sanktuarium.

Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię Metropolita Warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz; koncelebrowali m.in.: Minister Prowincjalny Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Wiesław Pyzio OFMConv, gwardian konwentu w Miedniewicach o. Krzysztof Oniszczuk OFMConv, Wikariusz naszej Prowincji o. Rufin Maryjka OFM i gwardian Wspólnoty w Warszawie – Mokotowie o. Eryk Hoppe OFM.

Po Mszy św. cudowny obraz był niesiony w procesji – pierwszy raz od 1967 roku.

Na zakończenie uroczystości o. Rufin Maryjka OFM przewodniczył aktowi zawierzenia rodzin Matce Bożej Świętorodzinnej.

W obchodach 250. rocznicy koronacji obrazu uczestniczyli liczni wierni parafianie i pielgrzymi, władze samorządowe gminy i sąsiednich gmin oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Maciej Małecki.

Jakub Trojańczyk – gospodarz z Miedniewic, kupił w 1674 r. na odpuście niewielki drzeworyt Świętej Rodziny. Umieścił go w swoim gospodarstwie na słupie w stodole. W tym miejscu na początku 1675 r. rozpoczęły się dziwne wydarzenia – wieczorami widać było bijący ze stodoły blask. Ludzie gorliwie modlili się przed wizerunkiem Matki Bożej Świętorodzinnej i wielu z nich doznawało uzdrowienia. Do dzisiaj w miedniewickiej świątyni wciąż zdarzają się cuda, o czym świadczą wota dziękczynne za otrzymane łaski.

250 lat temu, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 7 czerwca 1767 r., cudowny obraz został ukoronowany przez ówczesnego biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego. Była to 20. koronacja koronami papieskimi na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej, natomiast pierwsza na ziemi mazowieckiej.

Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej od początków jego istnienia w 1686 r., aż do kasaty klasztoru w 1864 r. (która była odwetem władz carskich za pomoc powstańcom styczniowym), opiekowali się Bracia Mniejsi ściślejszej obserwancji – Reformaci, których spadkobierczynią jest nasza Prowincja.

*       *       *       *       *

Również w sobotę 3 czerwca w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania patentów oficerskich alumnom seminariów powołanych do dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w latach 1959-1980. Rozpoczęto ją koncelebrowaną Mszą św. w intencji żołnierzy - kleryków, której przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie Biskup polowy Józef Guzdek.

W homilii biskup przekonywał, że nominacje oficerskie to „gest elementarnej sprawiedliwości wobec kolejnej grupy alumnów-żołnierzy... Ówczesna władza chciała Was zawrócić z drogi wiodącej do kapłaństwa. Kuszono i grożono Wam, ale okazaliście się niezłomni. Nie odniosły zamierzonego skutku fizyczne i psychiczne szykany, zabranianie praktyk religijnych oraz zachęcanie do zdrady Chrystusa i Kościoła w zamian za obietnicę studiowania na świeckiej uczelni oraz pomoc w zdobyciu mieszkania... Ufając Bogu odnieśliście zwycięstwo, klęskę ponieśli ci, którzy Was prześladowali”.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał brygady Michał Sikora, zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP generał dywizji pilot Jan Śliwka, zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych i Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej WP generał brygady Andrzej Tuz oraz Dowódca Garnizonu Warszawa generał brygady Robert Głąb.

Po Eucharystii odczytano postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o mianowaniu księży - żołnierzy na pierwszy stopień oficerski, po czym minister Antoni Macierewicz w asyście ks. bpa Józefa Guzdka wręczył 200 kapłanom, którzy z seminariów zostali na dwa lata powołani do wojska, patenty oficerskie z nominacją na podporucznika. Jednym z nich był o. Rufin Maryjka OFM, który w latach 1973 – 75 odbywał służbę wojskową.

Była to już czwarta dwustuosobowa grupa z ok. 3.000 alumnów seminariów wcielonych do dwuletniej zasadniczej służby wojskowej. Z naszej Prowincji nominację na stopień podporucznika otrzymał 11 lutego br. o. Edward Kolasiński OFM z Konina; na swoją kolej oczekuje jeszcze o. Maciej Kaczmarczyk OFM, pełniący posługę duszpasterską w Australii.

© CRT 2012