Aktualności

21.06.2017

Nowości wydawnicze


W oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach archiwum naszej Prowincji ukazały się trzy nowości wydawnicze:

M. Kołcon, H. Żurawski, Historia klasztoru OO. Reformatów w Kryłowie, Kryłów 2017

zaś w ramach serii Peregrinationes Sarmatarum Vol. V -

Stanislai Kleczewski, Itinerarium Romanum (1750). Podróż Rzymska (1750), opr. M. Chachaj, B. Rok, Kraków-Wrocław 2016.

Obydwie prace wnoszą znaczący wkład w poznanie historii i dziedzictwa Zakonu Braci Mniejszych.

Ponadto zostały przedstawione dzieje Braci Mniejszych w klasztorze w Grudziądzu, gdzie obecnie znajduje się Zakład Karny nr 1 w opracowaniu:

M. Nowicki, Od klasztoru do więzienia, Bydgoszcz 2016.

© CRT 2012