Aktualności

22.06.2017

Podsumowanie pierwszego dnia wizyty Zarządu Generalnego w Polsce


Zakończył się pierwszy pełny dzień wizyty Definitorium Generalnego w Konferencji Północnosłowiańskiej.

Po południu odbyło się spotkanie, na którym prowincjałowie i prezesi fundacji zaprezentowali działalność i specyfikę swoich jednostek zakonnych. Przedstawiono Zarządowi Generalnemu prowadzone dzieła, ale także wskazano zagrożenia i wyzwania, które rysują się w przyszłości. Prezentacje pokazały różnorodność prowadzonych dzieł w Konferencji. Angażujemy się w pracę duszpasterską zwyczajną, parafialną oraz nadzwyczajną w postaci głoszonych rekolekcji i misji parafialnych, w różne formy nowej ewangelizacji, czy choćby w prowadzenie sanktuariów. Nie brakuje też zaangażowania w wielowymiarową działalność charytatywną i wspieranie dzieła misji w różnych regionach świata personalnie jak i materialnie.

Po kolacji odmówiono wspólnie nieszpory w Bazylice św. Anny. Po nich o. Jonasz Pyka, kustosz Sanktuarium, przedstawił wyjątkowość miejsca oraz oprowadził gości po klasztorze.

Wieczorem odbyło się spotkanie braterskie z miejscowymi wspólnotami.

za: www.dominik.

© CRT 2012