Aktualności

08.07.2017

Probacja 2017


Każdego roku Bracia przygotowujący się do złożenia Profesji Uroczystej w Zakonie Braci Mniejszych, w czasie wakacyjnym, odbywają swoją Probację. W tym roku spotkanie to, dla wszystkich Prowincji w Polsce, odbywa się w dniach od 2 do 15 lipca w naszym Klasztorze w Wieliczce, w Kolegium Serafickim pw. św. Antoniego z Padwy i bł. Krystyna Gondka.

W Probacji bierze udział ośmiu Braci z całego kraju, w tym z naszej Prowincji trzech Braci: br. Wiesław Tokarz OFM, br. Piotr Gądek OFM i br. Paweł Maciaś OFM, pod opieką o. Krzysztofa Bobaka OFM.

W trzecim dniu Probantów, odwiedził Minister Prowincjalny naszej Prowincji, o. Jacek Koman OFM. W wygłoszonej homilii podczas Mszy św., Ojciec Prowincjał zachęcił Młodych Braci do zwrócenia uwagi na aspekt ciszy w życiu zakonnym, oraz na wymiar wspólnotowy i relacji braterskich w życiu każdego zakonnika. Zachęcił także wszystkich do wiernego kroczenia za Panem na wzór św. Franciszka z Asyżu.

Po Eucharystii i wspólnej kawie, Ojciec Prowincjał wziął udział w panelu wykładowym, który w tym dniu prowadził o. Arkadiusz Czaja OFM z Prowincji św. Franciszka, a tematem wykładu były: „Śluby zakonne - aspekt prawny”.

Bracia Probanci, dzięki modlitwie, tematycznym wykładom oraz przez wspólne przebywanie mogą umocnić swoje powołanie oraz lepiej poznać i zgłębić życie zakonne w Zakonie Braci Mniejszych, tak aby 4 października, w Uroczystość św. Franciszka, świadomie i z radością mogli powiedzieć Bogu swoje „Tak”, na całe życie.

Polecajmy więc, Dobremu Panu, tych naszych Współbraci – aby ten czas był dla nich czasem przede wszystkim rozwoju duchowego oraz aby odważnie i radykalnie naśladowali Chrystusa swoim życiem jak nasz założyciel św. Franciszek z Asyżu.

opr. br. Piotr Gądek OFM

© CRT 2012