Aktualności

31.07.2017

Zmarł Ojciec Edward Kolasiński OFM (1947 – 2017)


W niedzielę 30 lipca 2017 r. w Godzinie Miłosierdzia, w szpitalu we Włocławku, odszedł do Domu Ojca śp. o. Edward Marian Kolasiński OFM. Przeżył 70 lat, w Zakonie 45 lat, w kapłaństwie 23 lata.śp. o. Edward Marian Kolasiński OFM


Ojciec Edward Marian Kolasiński OFM, s. Stefana i Marianny zd. Trojanowska, urodził się 2 lutego 1947 roku w Kurowie (powiat Włocławek, województwo kujawsko - pomorskie, diecezja włocławska). W latach 1966 – 1972 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku; w latach 1967 – 1969 został przymusowo wcielony do wojska, do jednostki "kleryckiej" w Brzegu (woj. opolskie), w ramach represji Kościoła przez ówczesne władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po ukończeniu IV roku studiów w WSD, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 30 sierpnia 1972 r. w Przemyślu, tamże złożył pierwsze śluby zakonne 31 sierpnia 1973 r., zaś profesję uroczystą 4 października 1975 r. w Wieliczce. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Adama Śmigielskiego SDB w dniu 14 maja 1994 r. w Krakowie. W latach 1973 - 1975 studiował teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. 11 lutego 2017 r. minister Antoni Macierewicz w katedrze Ordynariatu WP w Warszawie, w obecności ks. biskupa polowego Józefa Guzdka, wręczył o. Edwardowi Kolasińskiemu OFM patent oficerski z nominacją na stopień podporucznika.

Pełnił posługę duszpasterską jako gwardian, wikariusz domu i parafii, ekonom domu oraz wicemagister Junioratu, kapelan Domu Tercjarskiego i katecheta w klasztorach: w Wieliczce, Koninie, Przemyślu, Krakowie św. Kazimierza, Włocławku, Brzezinach i Pińczowie. Ostatnio należał do Wspólnoty Braterskiej we Włocławku.

Ceremonie pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. o godzinie 12.00 w czwartek 3 sierpnia br. w naszym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we Włocławku, której przewodniczył biskup włocławski Stanisław Gębicki. Koncelebrowało 47 księży zakonnych i diecezjalnych, m.in.: Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, definitor o. Jacek Biegajło OFM oraz kustosz Sanktuarium i gwardian Wspólnoty o. Mariusz Dębiński OFM. Homilię pogrzebową wygłosił o. Remigiusz Balcerak OFM, poprzedni przełożony śp. o. Edwarda.

Po Mszy św. ciało śp. o. Edwarda Kolasińskiego OFM odprowadzono i złożono w grobowcu franciszkańskim na cmentarzu we Włocławku.

Polecajmy Panu Bogu w naszych modlitwach śp. o. Edwarda.

R. I. P.

© CRT 2012