Aktualności

19.08.2017

Zakończenie Nowicjatu i pierwsze śluby zakonne w 2017 r.


W Domu Nowicjackim w Zakliczynie we wtorek 15 sierpnia Bracia Nowicjusze złożyli swoją pierwszą czasową profesję zakonną.

To wydarzenie było zgodnie z tradycją poprzedzone tzw. prostracją w wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP, 14 sierpnia. W refektarzu klasztornym Bracia Nowicjusze poprzez akt prostracji wyznali przed całym konwentem i Ministrem Prowincjalnym o. Jackiem Komanem OFM, swoje zaniedbania z okresu Nowicjatu oraz świadomość swojej kruchości i małości w życiu codziennym. Ojciec Prowincjał nałożył im stosowną pokutę oraz zachęcił do naśladowania św. Franciszka z Asyżu.

W liturgiczne święto Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, w przyklasztornym franciszkańskim kościele w Zakliczynie, dwaj Nowicjusze: br. Damian Majcher OFM i br. Michał Włosik OFM, pobudzeni „Bożym natchnieniem, aby wiernie iść za Ewangelią i wstępować w ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa, wobec zgromadzonych Braci” po raz pierwszy ślubowali Panu Bogu na rok czasu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo oraz zachowanie życia i Reguły Zakonu Braci Mniejszych.

Dokonało się to podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.30, której przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM.

Koncelebrowali: definitor o. Klaudiusz Bartos OFM, definitor i Magister Nowicjatu o. Grzegorz Chomiuk OFM, gwardian zakliczyńskiego konwentu o. Nataniel Marchwiany OFM, Magister kleryków i wicerektor WSD o. Lucjan Janas OFM, Animator ds. Powołań Prowincji o. Mariusz Żychowicz OFM, dyrektor Kolegium Serafickiego w Wieliczce o. Krzysztof Bobak OFM i jego prefekt o. Michał Laskowski OFM oraz o. Paweł Kondratiuk OFM.

Po odczytaniu Ewangelii Magister Nowicjatu przedstawił kandydatów do złożenia ślubów. Kandydaci wyrazili swoją dobrowolną i nieprzymuszoną wolę ich przyjęcia oraz prosili o dopuszczenie do świętej profesji we wspólnocie braterskiej Zakonu Braci Mniejszych.

Po homilii neoprofesi złożyli na ręce Ojca Prowincjała śluby życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości w Zakonie Braci Mniejszych do 4 października 2018 r. oraz potwierdzili je przez podpisanie na ołtarzu dokumentu.

O. Jacek Koman OFM wręczył im Regułę św. Franciszka oraz Pisma św. Franciszka i św. Klary. Na zakończenie uroczystości br. Damian Majcher OFM podziękował Ojcu Prowincjałowi i Magistrowi Nowicjatu za przykład życia franciszkańskiego i umożliwienie ukończenia Nowicjatu, zaś rodzicom i formatorom zakonnym za ich trud wychowawczy, modlitwę, pomoc i wsparcie podczas kolejnych etapów drogi powołania zakonnego.

W ceremonii uczestniczyło liczne grono wiernych z Zakliczyna, członków najbliższej rodziny składających śluby oraz Braci z naszej Prowincji.

Na zakończenie Eucharystii Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM udzielił wszystkim obecnym uroczystego błogosławieństwa.

Polecajmy Panu Bogu naszych Współbraci neoprofesów w modlitwie, aby wiernie wytrwali w swoich postanowieniach i w ślubach zakonnych oraz byli gorliwymi naśladowcami Chrystusa na wzór naszego Serafickiego Ojca św. Franciszka.

© CRT 2012