Aktualności

22.08.2017

Wzmocnienie personalne naszej misji w Kamerunie


W Abong’ Mbang, dzięki pomocy i uprzejmości miejscowego biskupa Jana Ozgi (pochodzącego z diecezji tarnowskiej), nasi Bracia pełnią misyjną posługę duszpasterską od marca 2013 r.

Obsługują Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Abong’ Mbang, tamtejszą parafię i 12 „misji” - wiosek z kaplicami oraz pełnią funkcję kapelana pobliskiego klasztoru sióstr Klarysek. Posługę misyjną pełnią Bracia: o. Jonasz Madej OFM (od 16 marca 2013 r.), o. Radosław Kępczyński OFM (od 5 września 2013 r.) i o. Zdzisław Goraj OFM (od lipca 2016 r., obecnie przebywa na leczeniu w Polsce).

We środę 9 sierpnia o godz. 14.00 dołączył do nich o. Jakub Kowalczyk OFM, który pełnił wcześniej posługę duszpasterską w Kazachstanie w latach 2013 – 15. Został serdecznie powitany przez kameruńskich parafian i ich duszpasterzy.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o misjonarzach w Abong’ Mbang, którzy jako pierwsi rozpoczęli obecność Zakonu Braci Mniejszych w Kamerunie (tzw. implantatio Ordinis). Niech Bóg poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka z Asyżu oraz ich Patronów hojnie obdarza ich potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem w pracy misyjnej.

© CRT 2012