Aktualności

19.10.2017

Bracia zakonni, idźcie i głoście!


35. Pielgrzymka Braci Zakonnych odbyła się w dniach 16-17 października na Jasnej Górze. Hasłem spotkania braci reprezentujących różne zgromadzenia zakonne w Polsce były słowa: „Idźcie i głoście”.

„To spotkanie to okazja poznania innych braci z różnych zakonów, a też jest to przyjazd do Matki, do sanktuarium narodowego, gdzie można zostawić swoje intencje – mówi br. Rafał Wutkowski, misjonarz, saletyn z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu – Obecnie jestem furtianinem, ale też pomagam w zakrystii, jeżeli jest taka potrzeba. Myślę, że każdy z nas braci zakonnych, który pełni różne posługi, może też ewangelizować swoją postawą, modlitwą. Jestem szczęśliwy, że jestem bratem zakonnym, że mogę służyć całym sobą”.

„To jest dla mnie ogromna radość, że jest taka możliwość spotkania się z braćmi zakonnymi – mówił br. Stanisław Krause, ekonom prowincjalny Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani – Rola braci zakonnych jest w dzisiejszych czasach troszeczkę spychana, ludzie świeccy nie rozumieją posługi brata zakonnego. Ale Kościół bardzo otwiera się na różne powołania, w sposób szczególny właśnie braci zakonnych, bo jest to bardzo potrzebna posługa, gdzie brat zakonny realizuje swoje powołanie w różnych dziedzinach, czy to w zakrystii, czy nawet w sekretariatach, czy gdziekolwiek i też może świadczyć i przybliżać ludziom Chrystusa chociaż nie jest kapłanem”.

„Nasz charyzmat to pocieszanie drugiego człowieka w ogrodzie Getsemani współczesnego świata – wyjaśniał br. Stanisław Krause – Chcemy towarzyszyć Chrystusowi w ogrodzie oliwnym, ale też i towarzyszyć człowiekowi współczesnemu, który jest w Getsemani swojego życia”.

Br. Hilary, bernardyn pracuje na misjach w Niemczech w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bornhofen położonym w dolinie Renu. „Jest to jedno z najstarszych sanktuariów w Niemczech, ma przeszło 800 lat – opowiadał – W sanktuarium znajduje się figura Matki Bożej Bolesnej, do której przybywają pielgrzymi z różnych stron Niemiec, przede wszystkim z Kolonii, Mainz. Pielgrzymki przybywają od maja do października. Najczęściej przypływają statkami. Na co dzień zajmuje się przyjmowaniem pielgrzymów, posługuję w zakrystii, na furcie, w kościele czyli w zasadzie wszędzie. Gdy mam wolny czas, to bardzo chętnie idę do domu starców, który znajduje się obok”.

W programie pielgrzymki tradycyjnie: Msze św., Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec, Apel Jasnogórski, a także konferencje, których prelegentami byli: o. dr Filemon Janka, franciszkanin z Poznania, wikariusz prowincjalny oraz o. Stanisław Rudziński, paulin, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze.O. dr Filemon Janka podjął temat wirtualnego świata i pojęcia idealizmu i realizmu w tym świecie. „Postanowiłem niektóre treści, którymi aktualnie żyję, przekazać braciom w kontekście życia zakonnego, bowiem ten świat wirtualny, mimo iż jest bardzo potrzebny, jest narzędziem codziennego funkcjonowania, to też niesie ze sobą wiele zagrożeń, czasami nieświadomych, których jesteśmy również uczestnikami” – mówi o. Janka.

„Posługa braci zakonnych w Kościele jest bardzo ważna. Może niezauważalna, ale jakże cenna i piękna – podkreślał o. dr Filemon Janka – Ojciec Święty św. Jan Paweł II mówił o życiu zakonnym, że ono jest kwiatem Ewangelii, sądzę, że ci bracia, którzy posługują na różnych niewidocznych stanowiskach, są takimi kwiatami, które pachną. Jest to posługa wyjątkowa, ale też wymagająca wyjątkowego poświęcenia, stąd pewnie kryzys powołań dotyczy w sposób szczególny tej sfery życia zakonnego”.

O godz. 11.00 Mszy św. przed Cudownym Obrazem przewodniczył i homilię wygłosił o. dr Filemon Janka.

We wtorek, 17 października Mszy św. o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej w intencji braci zakonnych przewodniczył i homilię wygłosił abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Słowa powitania wypowiedział o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry. „Nie jest przypadkiem, że to wy właśnie bracia obecni w tej Kaplicy zostaliście wezwani do wyjątkowej więzi z Bogiem, która wynika z naśladowania Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego w najbardziej radykalny sposób, jak Maryja” – mówił o. podprzeor.

W homilii abp Wojciech Polak powiedział do braci: „Przyszliście, aby zaczerpnąć siłę, bo tu jest źródło i miejsce siły, siły do tego, by iść i by głosić piękno Ewangelii i życia z Jezusem, by mieć odwagę dawać w tym świecie świadectwo pokory i miłości (…) i by poprzez świadectwo, zwłaszcza braterskiej jedności, nawrócenia, troski i miłości o Kościół i bliźnich, nieść własnym życiem świadectwo nadziei temu światu, a nie proroctwo nieszczęść”.

Kaznodzieja wskazał, że wiara „musi się wyrażać w konkretnym świadectwie miłości”. „To świadectwo nie może być tym, co nam w życiu zbywa, ale musi nas wyrażać, musi nas kosztować (…) domaga się więc osobistego zaangażowania, domaga się obecności twórczej, odważnej, domaga się też niekiedy rewizji naszych przyzwyczajeń, naszych nawyków, utartych schematów, bo człowiek łatwo w nie wpada. W pewien sposób sprawdza również nasze prawdziwe intencje, przez to okazuje się, że mamy być jaśni i czytelni dla innych” – mówił Prymas Polski.o. Stanisław Tomoń

za: http://www.jasnagora.com


*    *    *


PROGRAM
XXXV PIELGRZYMKI BRACI ZAKONNYCH

Jasna Góra 16-17 października 2017r.

Temat: Idźcie i głoście ….

16 października /poniedziałek/

9:15 Jutrznia – przewodniczą  Bracia Albertyni  

9:30 Konferencja – Aula o. Kordeckiego – prelekcja ks. Tadeusz Gorla inicjator  „Pielgrzymki  Braci”

11:00 Msza św. – w Kaplicy M.B. – przewodniczy i homilię wygłosi o. Marian Waligóra - Przeor Jasnej Góry
-oprawa – Bracia Paulini

13:00  Obiad (we własnym zakresie)

15:00  Koronka do Miłosierdzia Bożego – Bracia Kamilianie

           Droga Krzyżowa - rozważania stacji – Bracia  Salezjanie

16:30 spotkanie przy kawie (Dom Pielgrzyma)

Kolacja (we własnym zakresie)

19:00 Nabożeństwo październikowe - Różaniec

21:00 Apel Jasnogórski


17 października/wtorek/

9:15 Jutrznia – przewodniczą  Bracia  Karmelici

9:30 KonferencjaAula o. Kordeckiego

11:00 Msza św.  -  Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak - Prymas Polski
-oprawa – Bracia Paulini.

© CRT 2012