Aktualności

02.10.2017

Msza św. dziękczynna w Sanktuarium w Wieliczce


W niedzielę 1 października br. o godz. 18.00, w naszym kościele w Wieliczce odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za Dekret Kongregacji Do Spraw Świętych ogłaszający heroiczność cnót naszego Współbrata – Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM.

Uroczystościom przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Krakowskiej Damian Muskus OFM, koncelebrowało 27 kapłanów.

We wspomnianej Mszy Świętej wzięli udział: Postulator Generalny Zakonu o. Gianni Califano OFM, Zarząd Prowincji, na czele z Ojcem Prowincjałem Jackiem Komanem OFM, obecny Ojciec Wicepostulator Alojzy Warot OFM, poprzedni Wicepostulator o. Salezy Brzuszek OFM, Bracia z miejscowej Wspólnoty oraz inni Bracia, którzy licznie przybyli z wielu klasztorów Prowincji, zwłaszcza z domów formacyjnych, oraz Lud wierny. Łącznie w Eucharystii uczestniczyło ponad 40 Braci Mniejszych.

Na początku Eucharystii, wprowadzając w charakter wydarzenia i witając jego uczestników, przemówił Gwardian miejscowej Wspólnoty o. Ariel Krzywda OFM.

Po Ewangelii Ojciec Postulator Generalny przekazał Ojcu Prowincjałowi Dekret, po czym został on odczytany w tłumaczeniu z łaciny na język polski przez Ojca Wicepostulatora Alojzego.

Dekret ukazuje istotne aspekty życiorysu i profilu duchowego Brata Alojzego. Najważniejsza jego część brzmi następująco: „Jego Świątobliwość Papież Franciszek, otrzymawszy dokładną relację o tym wszystkim od niżej podpisanego Kardynała Prefekta [Angelo Amato SDB], a także po przyjęciu ocen Kongregacji Do Spraw Świętych oraz posiadając jej postanowienia, w dniu dzisiejszym [tj. 7 lipca 2017 roku] ogłosił: Stwierdzamy, iż cnotami teologalnymi: Wiary, Nadziei i Miłości, tak względem Boga, jak i bliźniego, a także cnotami kardynalnymi: Roztropności, Sprawiedliwości, Wstrzemięźliwości i Męstwa, oraz innymi z nimi złączonymi, Sługa Boży Alojzy Kosiba (w świecie Piotr), Brat laik, profes Zakonu Braci Mniejszych, w poszczególnych przypadkach, jak i co do skutków, [w życiu swoim] kierował się w stopniu heroicznym”.

Następnie okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup Damian, zwracając uwagę na ewangeliczny wymiar życia Brata Alojzego, jego piękno i aktualność.

Po uroczystym Te Deum, przed błogosławieństwem końcowym głos zabrał Ojciec Postulator Generalny kładąc akcent na pokorę, prostotę i łagodność życia Brata Alojzego oraz wzywając do nieustawania w wysiłkach na rzecz jego beatyfikacji i zapewniając o swojej pomocy.

Następnie Ojciec Prowincjał podziękował za posługę na rzecz beatyfikacji Brata Alojzego oraz wszystkim zebranym za obecność i modlitwę na Eucharystii dziękczynnej.

Biskup Damian, ze swojej strony, zapewnił, iż z niecierpliwością czeka na dzień wyniesienia do chwały ołtarzy naszego Czcigodnego Sługi Bożego, aby w ten sposób móc radować się tym faktem z członkami bratniej Prowincji franciszkańskiej.

Na zakończenie Mszy Świętej zebrani udali się do kaplicy, gdzie, pod macierzyńskim wzrokiem Matki Bożej Księżnej Wieliczki, przy doczesnych szczątkach Sługi Bożego Brata Alojzego została odmówiona modlitwa o jego beatyfikację.

 

Ogłoszenie heroiczności cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby jest bardzo ważnym momentem na drodze ku jego beatyfikacji. Kościół stwierdzając jego heroiczność w wypełnianiu cnót życia chrześcijańskiego, ukazuje nam Brata Alojzego nie tylko jako wzór do naśladowania, ale jednocześnie jako tego, który w Kościele godny jest czci. Stąd też od ogłoszenia Dekretu przysługuje Bratu Alojzemu zaszczytny tytuł „Czcigodny” (Venerabilis).

Prosząc Pana o dar beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego, angażujmy się w życie i posługę Braci Mniejszych z jego gorliwością, szerząc jego kult i modląc się teraz o błogosławieństwo Boże dla działań podjętych na rzecz procesu o cudzie za przyczyną naszego Czcigodnego Współbrata.

Opr. AW

© CRT 2012