Aktualności

09.10.2017

Msza św. dziękczynna w Jarosławiu


W niedzielę 8 października br. w naszym kościele w Jarosławiu została odprawiona Msza Święta dziękczynna za Dekret o Heroiczności Cnót Czcigodnego Brata Alojzego Kosiby, z prośbą o dar jego rychłej beatyfikacji.

Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie Ojciec Wicepostulator Alojzy Warot. W swoim słowie podkreślił on, iż to właśnie w Jarosławiu rozpoczynał swe życie franciszkańskie młody Piotr Kosiba, późniejszy Brat Alojzy, który przebywał tam przed nowicjatem w miesiącach od marca do lipca 1878 roku. Na zakończenie kazania O. Alojzy powiedział do zebranego Ludu Bożego: „Moi Drodzy Siostry i Bracia. Jak już wspomniałem, Brat Alojzy Kosiba rozpoczynał swą wielką życiową przygodę przyjaźni z Chrystusem na wzór św. Franciszka z Asyżu właśnie tutaj, w Jarosławiu. Od ówcześnie zamieszkujących ten klasztor współbraci uczył się, co to znaczy być bratem mniejszym, ale niewątpliwie te jego pierwsze zakonne doświadczenia wzmacniane były kontaktami z tutejszym Ludem Bożym: jego wiarą, jego modlitwą i jego ludzką życzliwością, jakiej doświadczają w jarosławskim klasztorze franciszkanie od tylu już wieków. Jako odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny Brata Alojzego z ramienia naszej Prowincji zostawiam Wam, moi drodzy Siostry i Bracia, żywą pamięć o tym Czcigodnym Słudze Bożym, aby ona umacniała Wasze chrześcijańskie życie na każdy dzień i była żyzną glebą dla nowych powołań franciszkańskich. Niech pamięć o Słudze Bożym Bracie Alojzym Kosibie żywo woła tutaj w Jarosławiu, że pięknie jest żyć dla Chrystusa i jego najbiedniejszych braci, i że jest to z łaską Bożą możliwe!”.

opr. AW

© CRT 2012