Aktualności

20.10.2017

25 rocznica obrad kapituły narodowej FZŚ w Polsce


W 25 rocznicę obrad pierwszej z udziałem przedstawicieli Rady Międzynarodowej kapituły narodowej FZŚ w Polsce odbyło się 7 października 2017 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkanie braterskie franciszkanów świeckich w czasie trwania rekolekcji narodowych zaplanowanych w dniach 6 – 8 października dla rad regionalnych.

Wieczór braterski był bardzo uroczysty. Siostra Joanna Berłowska, przełożona narodowa, zaprosiła tych sprzed ćwiećwiecza i przedstawiając kolejno, dziękowała oraz podsumowywała pracę osób zaangażowanych w organizację kapituły, zwłaszcza Br. Michała Ostrowskiego i O. Gabriela Kudzi, asystenta narodowego, którzy byli głównymi „motorami”. Podczas tejże kapituły zostały podjęte uchwały dotyczące zmian terminologii, pierwszego Statutu narodowego, nowego podziału wspólnoty FZŚ w Polsce, zorganizowania seminariów dla tercjarzy z byłego Związku Radzieckiego. Wybrano również radę narodową w składzie: Br. Fryderyk Widera, S. Krystyna Rajzer, S. Jadwiga Wojas, Br. Adam Smoleń, S. Joanna Berłowska, S. Janina Rączka, S. Helena Bułatek.

S. Joanna dziękowała także za posługę Ojców asystentów narodowych Alojzego Pańczaka, Mariana Jarząbka oraz nieobecnych O. Bolesława Kanacha i O. Idziego Wójcika. Wspomniała zasługi tych, których już Pan powołał do siebie: Br. Fryderyka Widery, pierwszego przełożonego, S. Krystyny Rajzer, jego następczyni, S. Władysławy Papis, O. Tarsycjusza Waszeckiego, O. Szymona Wocki, O. Gracjana Majki, a także obecnych wówczas na naszej kapitule przedstawicieli Rady Międzynarodowej: O. Karla Schafera, zmarłych S. Emanuelę De Nunzio, O. Bena Breevorta.

O zasługach Siostry Joanny wspominała S. Jadwiga Wojas. Od 25 lat S. Joanna pełni posługę na szczeblu narodowym, jako radna ds. formacji, a przede wszystkim szóstą, w sumie, kadencję jako przełożona. To jest bardzo długi czas intensywnej pracy, rozwiązywania problemów, organizacji działalności, spotkań, pielgrzymek i rekolekcji, a przede wszystkim ogrom odpowiedzialności. Tego nie da się wypowiedzieć słowami, można to tylko przełożyć na wdzięczną modlitwę.

Swoimi wspomnieniami podzielili się także Br. Michał Ostrowski z Warszawy, Br. Zbigniew Mirecki z Wrocławia oraz O. Alojzy Pańczak i O. Marian Jarząbek. Każdy z nich przedstawił kilka faktów, które z tamtych czasów utkwiły mu najbardziej w pamięci. W ten sposób powstawał jeden obraz naszych wspólnych ludzkich zmagań, radości i smutków, sukcesów i porażek w dążeniu do jak najdoskonalszego naśladowania Chrystusa na wzór Św. Franciszka. Uzupełnieniem i usystematyzowaniem tych wypowiedzi była prezentacja medialna, którą na dwudziestolecie przygotował, dziś już śp., O. Sylwester Haśnik. Były fotografie, na których usiłowaliśmy rozpoznać widniejące na nich postacie osób sprzed wielu lat, często trudne do rozpoznania ze względu na miniony czas, czy też nie zawsze znane wszystkim obecnym, a także te, których już nie ma wśród nas.

Radość i wdzięczność Panu Bogu za dar powołania franciszkańskiego oraz podziękowanie za zorganizowane spotkania wyraziła S. Rita z Regionu Opolskiego, która w tym roku ma 59 rocznicę złożenia profesji w FZŚ. Ta radość i wdzięczność udzieliła się nam wszystkim, bo dobrze jest być we wspólnocie i wspólnie dziękować Bogu, wspólnie prosić Go o błogosławieństwo na dalsze lata naszego życia Ewangelią na co dzień.

Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwem, którego udzielił O. Nikodem Sobczyński, asystent narodowy.

Oprac. Jadwiga Wojas, ofs

© CRT 2012