Aktualności

16.10.2017

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego


Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2017/18 miała miejsce w sobotę 14 października w naszym Wyższym Seminarium Duchownym pw. św. Bonawentury w Krakowie – Bronowicach.

Rozpoczęła się o godz. 10.00 uroczystą Mszą św. w intencji wykładowców, wychowawców i alumnów WSD w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM. Koncelebrowali m.in.: Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM, definitorzy: o. dr Eligiusz Dymowski OFM i o. Grzegorz Chomiuk OFM, rektor WSD o. dr Andrzej Duk OFM, były Prowincjał o. dr Wacław Michalczyk OFM i prodziekan Wydziału Teologicznego UP JP II w Krakowie ks. prof. dr hab. Roman Bogacz. Oprawę muzyczną uświetnił chór bronowicki „Omni Die” pod dyrekcją Pawła Szczygła.

Okolicznościową homilię nawiązującą do Ewangeli z dnia wygłosił o. dr Edmund Urbański OFM.

Po Eucharystii i krótkiej przerwie na kawę, dalsza część uroczystości odbyła się w seminaryjnej Auli pw. bł. Jana Dunsa Szkota. Przybyłych gości oraz wykładowców, wychowawców i alumnów serdecznie powitał rektor WSD o. dr Andrzej Duk OFM. Przypomniał zebranym o roli Matki Bożej w Kościele Chrystusowym i w formacji seminaryjnej.

Sprawozdanie z działalności Seminarium z roku akademickiego 2016/17 przedstawił wicerektor WSD o. Lucjan Janas OFM.

Prodziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Roman Bogacz mówiąc o seminaryjnej formacji franciszkańskiej nawiązał do zbliżającej się 25. rocznicy powstania naszego seminarium i 800 lat obecności franciszkańskiej w Ziemi Świętej, które łączy osoba o. Franciszka Wiatra OFM – budowniczego tego budynku, a obecnie misjonarza w Ziemi Świętej. Zauważył, że św. Franciszek z Asyżu, to wzór formacji Braci Mniejszych, zaś wiatr – to „Ruah Jahwe”, czyli Duch Święty, formator naszych dusz. Życzył w nowym roku akademickim, by wszystkich Bóg prowadził, Duch Święty umacniał i by tak przylgnęli do Maryi jak św. Franciszek.

Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM w swoim wystąpieniu powiedział, że ten dzień, Dzień Nauczyciela, jest dniem wdzięczności Panu Bogu za wychowawców i pedagogów naszego życia chrześcijańskiego i franciszkańskiego. Podkreślił konieczność rzetelnego i systematycznego, ale też opartego na tradycji, zdobywania wiedzy akademickiej przez kleryków. Pomoże to łatwiej doprowadzić ludzi do Boga w dynamicznie zmieniającym się świecie oraz zrozumieć rolę Braci Mniejszych i Kościoła we współczesności. Należy wejść w logikę Ewangelii, zrozumieć ją i nią zawsze się kierować; ponadto nieodzowne jest codzienne życie Eucharystią i modlitwą wspólnotową. Życzył, by Matka Boża Anielska wyprosiła wszystkim obfitość potrzebnych darów Ducha Świętego.

Rektor WSD dokonał immatrykulacji studentów rozpoczynających naukę w seminarium oraz wręczył im indeksy. Otrzymali je: kl. Damian Majcher OFM i kl. Michał Włosik OFM.

Po odśpiewaniu przez chór pieśni „Gaudeamus igitur”, o. Andrzej Duk OFM ogłosił rok akademicki 2017/18 za otwarty.

Na zakończenie uroczystości interesujący wykład inauguracyjny „Wolność i przeznaczenie – greckie początki chrześcijańskiej dyskusji” wygłosił kierownik katedry Filologii Greckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i wykładowca naszego seminarium prof. dr hab. Kazimierz Korus.

Uroczystości zakończono wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

© CRT 2012