Aktualności

12.10.2017

Święto św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Bronowicach. Złożenie wieczystej i czasowej profesji czasowej.


W Zakonie Braci Mniejszych na całym świecie corocznie 4 października obchodzimy uroczystość założyciela, Serafickiego Ojca św. Franciszka.

W wigilię tego święta, w kościele parafialnym w Krakowie – Bronowicach po Różańcu i koncelebrowanej Mszy św. o godz. 18.00, gwardian miejscowej Wspólnoty o. Stanisław Mazgaj OFM, przy aktywnym udziale kleryków i parafian, przewodniczył nabożeństwu Transitus, upamiętniającemu przejście do Nieba św. Franciszka z Asyżu, który zmarł w nocy 3 października 1226 r. przy kapliczce Porcjunkuli, kolebce Zakonu.

Nabożeństwo zakończono oddaniem czci relikwiom św. Franciszka przez ich ucałowanie.

Następnie przed kolacją, w refektarzu seminaryjnym, trzej nasi bracia przystępujący do złożenia ślubów wieczystych dokonali aktu tzw. prostracji. Publicznie oznajmili, że są świadomi swojej kruchości, małości, niewystarczalności i skłonności do grzeszności. Wyznali oni swoje zaniedbania w zachowywaniu Reguły Braci Mniejszych od początku ich pobytu w Zakonie, zaś Minister Prowincjalny nałożył im pokutę.

Natomiast w środę 4 października o godz. 10.00 podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Bronowicach Wielkich na ręce Ojca Prowincjała Jacka Komana OFM śluby wieczyste złożyli alumni: kl. Wiesław Tokarz OFM, kl. Piotr Gądek OFM i kl. Paweł Maciaś OFM.

Od momentu ich złożenia zobowiązali się do poświęcenia swego życia dla dobra Zakonu Braci Mniejszych i Kościoła, wypowiadając słowa profesji: „…ślubuję Bogu Ojcu, świętemu i wszechmogącemu: żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości… całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, ...abym osiągnął doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi.” Eucharystię koncelebrowało 21 kapłanów, m.in. z parafii braci neoprofesów.

Wspólnota w Krakowie – Bronowicach świętowała również jubileusz 25-lecia profesji wieczystej wicerektora WSD o. Lucjana Janasa OFM. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM odczytał i wręczył Ojcu Jubilatowi nadesłane z Rzymu błogosławieństwo papieża Franciszka oraz Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych i przekazał własne życzenia.

W swoich Wspólnotach, także 4 października, obchodzili jubileusz złożenia profesji wieczystej bracia: 25-lecie o. Józef Witko OFM, o. Bogusław Chodkiewicz OFM, o. Leon Pokorski OFM, o. Zbigniew Rogowski OFM, o. Mieczysław Zdrojewski OFM, o. Zenon Duda OFM i o. Elizeusz Górski OFM; 50-lecie o. Zenon Styś OFM, o. Hieronim Tarłowski OFM, o. Szymon Bienias OFM, o. Bonifacy Kotrys OFM i o. Krystyn Kusy OFM; 60-lecie o. Juliusz Wadowski OFM i o. Piotr Grążawski OFM; zaś 65-lecie o. Aleksander Szlachta OFM.

Również w środę 4 października, podczas uroczystych nieszporów w kaplicy seminaryjnej, 4 braci kleryków ponowiło profesję zakonną na jeden rok. Śluby czasowe odebrał Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, w asyście wicerektora Seminarium o. dr. Norberta Cebuli OFM i alumna VI roku dk. Kaliksta Jasuby OFM.

Piąty kleryk przedłużył swoją profesję franciszkańską w Cochabamba w Boliwii, gdzie studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Katolickiego „św. Pawła”. Pozostali bracia – profesi czasowi – złożyli roczne śluby zakonne w tych klasztorach, w których pełnią posługę.

wideo na: https://www.youtube.com/watch?v=spN2rOYsHjE

Pamiętajmy o składających 4 października swoją profesję w naszych codziennych modlitwach – aby wytrwali, rozwijali swoje powołania, wzrastali w świętości i gorliwie służyli w Chrystusowym Kościele i w Zakonie.

© CRT 2012