Aktualności

30.10.2017

O. Bernard Marciniak OFM przewodniczącym UFME


Spotkanie Ministrów Prowincjalnych Europy zrzeszonych w Unii Braci Mniejszych Europy (UFME), odbyło się w dniach 22-28 października w Barcelonie.

Jego wiodącym tematem była fala masowej imigracji do Europy i związany z tym problem imigrantów. Z naszej Prowincji uczestniczył w nim Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM.

Podczas obrad sekretarz Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego abp. Jose Carballo OFM przedstawił roboczą wersję dokumentu regulującego relacje między instytutami życia konsekrowanego, a diecezjami; zaś wikariusz apostolski i administrator apostolski Egzarchatu Apostolskiego Stambułu (Konstantynopola) bp Ruben Tierrablanca OFM omówił aktualną sytuację chrześcijan w Turcji, w której dominującą religią jest islam. Wysłuchano i przedyskutowano wiele wystąpień przedstawicieli Kościoła, polityków i działaczy społecznych dotyczących zjawiska migracji we współczesnej Europie, m.in. świadectwa ks. Josepa Maria Jubany’ego, delegata biskupiego ds. duszpasterstwa społecznego diecezji barcelońskiej oraz dwojga emigrantów: pochodzącej z Maroka Fatimy i Addulaje Toure przybyłego z Mali. Wikariusz Generalny Braci Mniejszych, o. Julio César Bunader OFM przedstawił stanowisko Zakonu w odniesieniu do zjawiska migracji i uchodźców. Prowincjał Prowincji św. Jadwigi o. Alan Brzyski OFM zaprezentował sytuację duszpasterstwa młodzieży w Europie, natomiast Ana Fruk z Chorwacji, delegatka z ramienia Rady Międzynarodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ds. relacji ze strukturami Młodzieży Franciszkańskiej, zrelacjonowała sytuację wspólnot Młodzieży Franciszkańskiej w Europie oraz stojące przed nimi wyzwania i perspektywy dalszej działalności.

W ostatnim dniu spotkania w Barcelonie, poprzez głosowanie, na dwuletnią kadencję przewodniczącego UFME został wybrany Polak, o. Bernard Marciniak OFM – Minister Prowincjalny Prowincji św. Franciszka z Poznania. Gratulujemy!

UFME jest wspólnotą 43 jednostek europejskich Zakonu Braci Mniejszych (liczy 37 prowincji, 4 kustodie oraz 2 fundacje), do której należy w sumie 6.130 braci, w tym 3.712 braci w Europie Zachodniej i 2.418 w Europie Wschodniej (46% całego Zakonu, do którego w grudniu 2016 r. należało na całym świecie 13.302 braci).

zdjęcia: http://www.franciszkanie.net

© CRT 2012