Aktualności

04.11.2017

Zmarł Ojciec Bonifacy Stanisław Kotrys OFM (1943 – 2017)


W sobotę 4 listopada o godz. 16.10, w szpitalu w Puławach, odszedł do Pana śp. o. Bonifacy Kotrys OFM. Przeżył 74 lata, w Zakonie 57 lat, jako kapłan 48 lat.

śp. o. Bonifacy Stanisław Kotrys OFM

Śp. o. Bonifacy Stanisław Kotrys OFM, s. Feliksa i Janiny zd. Buda, urodził się 11 czerwca 1943 r. w Baryczce (powiat zwoleński, diecezja radomska). Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 5 października 1960 r. w Przemyślu, pierwszą profesję zakonną złożył 15 października 1961 r. w Przemyślu, profesję uroczystą 4 października 1967 r. w Krakowie. W latach 1963 - 1969 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa krakowskiego Juliana Groblickiego w dniu 19 stycznia 1969 r. w Krakowie. Pełnił posługę duszpasterską m.in. jako kaznodzieja, spowiednik, kustosz Sanktuarium, ojciec duchowny WSD, katecheta oraz ekonom, wikariusz i gwardian Wspólnoty w klasztorach: św. Kazimierza w Krakowie, Kazimierzu Dolnym i Krakowie – Bronowicach. Od lipca 2011 r. należał do Wspólnoty w Kazimierzu Dolnym. W latach 2005 – 2008 był definitorem Prowincji. Pełnił posługę duszpasterską na misjach w Afryce: od czerwca 1971 r. do lipca 1993 r. w Togo oraz w 2013 r. w Kamerunie. Śp. o. Bonifacy kochał Afrykę, a zwłaszcza tamtejszych ludzi. Utrwalał to w fotografiach i obrazach. Miał zawsze czas dla każdego i dla jego problemów. Wszyscy wspominają go z szacunkiem i wdzięcznością. Także w Kamerunie, gdzie już w samym dniu jego śmierci dotarła o tym wiadomość; choć pracował tam krótko ludzie pamiętają jego franciszkańską serdeczność, rady udzielane im dobrą francuszczyzną oraz jego uśmiech.

Ceremonie pogrzebowe odbyły się we wtorek 7 listopada o godzinie 13.00 w naszym kościele – Sanktuarium Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Kazimierzu Dolnym. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, koncelebrowało 44 księży zakonnych i z diecezji lubelskiej, m.in. Wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ks. kan. Andrzej Krasowski, proboszcz parafii w Kazimierzu Dolnym ks. Tomasz Lewniewski, nasz były Prowincjał o. Wacław Michalczyk OFM, przedstawiciele Zarządu Prowincji, gwardian Wspólnoty o. Eliasz Hetmański i poprzedni o. Artur Machała OFM oraz z zagranicy: o. Roger Mularczyk OFM z Ukrainy i o. Edwin Kozicki OFM z Włoch.

Homilię pogrzebową wygłosił kolega rocznikowy Zmarłego, o. Hieronim Tarłowski OFM.

W ceremoniach pogrzebowych bardzo licznie uczestniczyli wierni z Kazimierza Dolnego i okolic (w kościele i ci, co się nie zmieścili - na placu przykościelnym i w krużgankach klasztornych), krewni śp. o. Bonifacego (również jego rodzony brat), Bracia z naszej Prowincji, klerycy, Siostry zakonne oraz delegacja władz miasta z burmistrzem Andrzejem Pisulą. Asystował oddział ochotniczej straży pożarnej w Kazimierzu Dolnym.

Po Eucharystii w swoich mowach pożegnalnych ks. kan. Andrzej Krasowski, burmistrz Andrzej Pisula i  wicedziekan dekanatu ks. kan. Michał Walkowski podkreślali radość, łagodność i pogodę ducha; miłość Boga i bliźniego śp. o. Bonifacego oraz jego pracowitość i gorliwość duszpasterską w Polsce i przez ponad 23 lata na misjach w krajach afrykańskich.

Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM odprawił obrzęd ostatniego pożegnania Zmarłego.

Po Mszy św. ciało śp. o. Bonifacego zostało odprowadzone na cmentarz parafialny w Kazimierzu Dolnym i złożone w grobowcu franciszkańskim.

W dzień pogrzebu nadszedł do nas e-mailem list kondolencyjny z Prowincji Wcielonego Słowa w Afryce, w której posługę misyjną pełnił śp. o. Bonifacy Kotrys OFM.

Oto jego treść:

Lomé, le 07 Novembre 2017

                                               Au  Frère Ministre Provincial de la Province de Krakow

Cher Frère,

Paix et Bien! C'est avec une notre profonde consternation que nous avons reçu la nouvelle du rappel à Dieu de Frère Stanislas KOTRYS, ancien missionnaire dans notre Province, où il a été curé de Korbongou puis de Borgou avant de retourner en Pologne.

En cette douloureuse circonstance, tous les frères de notre Province Franciscaine du Verbe Incarné présentent à la Province de Cracovie et aux familles éplorées, les amis et alliés, nos priantes et fraternelles condoléances.

Puisse le Père Miséricordieux accueillir notre Frère Stanislas, son vaillant missionnaire, dans sa Lumière et dans sa Paix.

Requiescat in Pace! Amen

«Loué sois-tu Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle à qui nul homme ne peut échapper ...
Heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire»
Louez et bénissez le Seigneur, rendez lui grâce et servez le, en tout humilité.


Frère Virgile AGBESSI, OFM
Ministre Provincial

i tłumaczenie na język polski:

Lome, 07 Listopada 2017

Do Brata Ministra Prowincjalnego Prowincji w Krakowie

Drogi Bracie,

Pokój i Dobro! Z głęboką konsternacją (osłupieniem) przyjęliśmy wiadomość powołania do Boga Brata Stanisława Kotrysa, dawnego misjonarza w naszej Prowincji, gdzie był proboszczem w Korbongou, a następnie w Borgou przed powrotem do Polski.

W tej bolesnej okoliczności, wszyscy Bracia Prowincji Franciszkańskiej Słowa Wcielonego składają Prowincji w Krakowie i rodzinie pogrążonej w smutku, a także przyjaciołom i znajomym, nasze modlitewne i braterskie kondolencje.

Niech Ojciec Miłosierdzia zechce przyjąć naszego Brata Stanisława, swojego gorliwego misjonarza, do swego Światła i swego Pokoju.

Niech spoczywa w Pokoju! Amen.

„Panie, bądź pochwalony przez naszą siostrę, śmierć cielesną, której żaden człowiek ujść nie zdoła...
Błogosławieni ci, którzy odnajdą się w Twojej świętej woli, albowiem po raz wtóry śmierć im krzywdy nie uczyni”.
„Czyńcie chwałę i błogosławcie Panu i składajcie Mu dzięki, i służcie Mu z wielką pokorą”.

 

Brat Virgile Agbessi, OFM
Minister Prowincjalny

 

film z ceremonii pogrzebowych na: https://pl-pl.facebook.com/franciszkaniekazimierz/

film o śp. o. Bonifacym w TVP Lublin: http://lublin.tvp.pl/34676777/3-listopada-2017

 

zdjęcia: o. Bernard Potępa OFM
www.ofm.krakow.pl


Polecajmy Panu Bogu śp. Ojca Bonifacego w naszych modlitwach. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Mu jego ofiarną posługę duszpasterską w Zakonie Braci Mniejszych w Polsce i na afrykańskich misjach.

R. I. P.

© CRT 2012