Aktualności

16.11.2017

Uroczyste rozpoczęcie Postulatu


Obrzęd przyjęcia nowych kandydatów do życia w Zakonie Braci Mniejszych miał miejsce w Pilicy w środę 15 listopada.

Po obiedzie Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM rozmawiał indywidualnie z każdym z Postulantów oraz z Magistrem Postulatu. Po zakończeniu rozmów odbyło się wspólne spotkanie w sali rekreacyjnej.

Następnie w kaplicy klasztornej, po odmówionej z całą Wspólnotą pilicką Koronce do Miłosierdzia Bożego, uroczyście rozpoczęto Postulat 2017/18. Ceremonii przewodniczył Ojciec Prowincjał Jacek Koman OFM w asyście Magistra Postulatu o. Tomasza Kobierskiego OFM. Podczas śpiewanych Nieszporów o. Tomasz przedstawił czterech kandydatów proszących: „kierowani Bożym, natchnieniem pragniemy poznać życie we Wspólnocie Zakonu Braci Mniejszych. Dlatego spodziewamy się z pomocą Braci przemienić się wewnętrznie, uwolnić się z tego, co światowe i stawać się ludźmi Ewangelii, według wzoru św. Franciszka”.

O. Jacek wygłosił krótką homilię na temat życia franciszkańskiego i formacji Braci Mniejszych.

Postulanci po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, wyrzeczeniu się zła oraz wyznaniu wiary i wezwaniu Ducha św., otrzymali od Ojca Prowincjała pobłogosławione franciszkańskie znaki „Tau” – symbol przyjęcia ich do Postulatu Braci Mniejszych.

Po odśpiewaniu pieśni do św. Franciszka "Witaj Ojcze ukochany" ,ceremonię zakończył o. Jacek Koman OFM udzielając zebranym uroczystego błogosławieństwa franciszkańskiego.

Na pamiątkę tego wydarzenia Postulanci otrzymali pięknie wydane „Pisma św. Franciszka i św. Klary”.

Polecajmy Panu Bogu naszych Braci Postulantów, aby za przykładem św. Franciszka z Asyżu wiernie i gorliwie naśladowali Jezusa Chrystusa oraz ciągle wzrastali w miłości do Boga i bliźniego.

© CRT 2012