Aktualności

01.12.2017

Sesja naukowa z okazji XXV–lecia WSD


Dnia 25 listopada br. odbyła się sesja naukowa z okazji 25 lat działalności naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie – Bronowicach. Sesja miała tytuł „Idźcie i głoście ze św. Franciszkiem”.

W wykładach brali udział: Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, wykładowcy UP JP II w Krakowie, klerycy, ojcowie z klasztoru w Bronowicach i Wieliczce, młodzi kapłani, którzy w tym dniu uczestniczyli w corocznym kursie jurysdykcyjny, uczniowie Prywatnego Liceum Franciszkanów w Wieliczce wraz z dyrektorem o. Krzysztofem Bobakiem OFM oraz prefektem o. Michałem Laskowskim OFM.

Pierwszy wykład dotyczył „Oryginalności teologii św. Bonawentury”, który wygłosił ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan Wydziału Teologicznego UP JP II. Przedstawił nawiązania współczesnych teologów do myśli św. Bonawentury w dokumentach Kościoła. Następnie zaprezentował wpływ na historię Zakonu i Kościoła. Porównał oryginalność św. Bonawentury względem św. Tomasza z Akwinu i podkreślił prymat miłości w myśli doktora serafickiego.

Następnie rektor naszego WSD o. dr Andrzej Duk OFM przedstawił temat „Św. Bonawentura w dobie postmodernizmu”. Zaprezentował klimat epoki postmodernizmu. W konfrontacji do tego przedstawił życie intelektualne i religijne św. Bonawentury. Podkreślił, że jego filozofia nie jest filozofią walczącą.

Po czym ks. dr Jan Duraj ukazał inny temat, mianowicie „Kościół – ikona Trójcy Świętej”. Szeroko przedstawiony temat dotyczył nauki, jaka płynie z Soboru Watykańskiego II. W swoim wykładzie podkreślił, że Kościół jest Misterium Boga, że właściwy obraz Boga jest warunkiem właściwego obrazu Kościoła. Zaznaczył, że Kościół, to nie tylko ludzie, nie tylko w wymiar widzialny, lecz Kościół to przede wszystkim Chrystus żyjący tu i teraz.

Ostatni wykład dotyczył „Roli Franciszkanów w Ziemi Świętej na przestrzeni 800 lat posługi”. Ks. prof. dr hab. Roman Bogacz przedstawił historię Ziemi Świętej i początki obecności Braci Mniejszych na tym terytorium. Omówił stan Kustodii Ziemi Świętej, która opiekuje się 50 miejscami w tamtym rejonie. Zaznaczył jak istotna jest praca naszych Braci, jak wielki jest ich wkład w badania archeologiczne i biblijne. Ukazał również obecną sytuację relacji Żydów, Muzułmanów i Chrześcijan.

Na koniec odbyła się dyskusja na powyższe tematy, po której Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM zabrał głos. Powiedział m.in., iż to miejsce, jakim jest Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie – Bronowicach musi być dla człowieka, dla jego całościowej formacji.

Po zakończeniu sesji wszyscy uczestnicy udali się do refektarza na obiad.

za: http://ofm.krakow.pl/wsd/sesja-naukowa-okazji-xxv-lecia-wsd/

© CRT 2012