Aktualności

04.02.2018

Odwiedziny Współbraci


W poniedziałek 29 stycznia br. nasz Dom Główny w Krakowie przy ul. Reformackiej 4 odwiedzili Współbracia z Prowincji św. Antoniego Zakonu Braci Mniejszych w Boliwii.

Minister Prowincjalny o. René Bustamante OFM z sekretarzem Prowincji o. Raúl Bruno Vargas OFM oraz towarzyszącym im podczas pobytu w Polsce Definitorem boliwijskiej Prowincji o. Kasprem Kaproniem OFM – należącym do naszej Prowincji spotkali się z Ministrem Prowincjalnym o. Jackiem Komanem OFM i Wikariuszem Prowincji o. Rufinem Maryjką OFM.

Rozmowy dotyczyły głównie współpracy między naszymi prowincjami w działalności misyjnej, szczególnie w Boliwii – gdzie pracuje nasz misjonarz o. Kasper Kaproń OFM oraz nasz kleryk Efraim Rogula studiuje w Facultad de Teología Universidad Católica „San Pablo” w Cochabamba. Omawiano projekty pomocy misyjnej w naszej prowincji, dyskutowano również na temat perspektyw rozwoju współdziałania między prowincjami w przyszłości.

© CRT 2012