Aktualności

10.02.2018

Spotkanie wychowawców postulatów i nowicjatów


„Między duchowością a psychologią” – to hasło kolejnego ogólnopolskiego spotkania magistrów postulatów i nowicjatów zakonów męskich w Polsce. Odbyło się ono w dniach 5-8 lutego 2018 roku w Domu Pielgrzyma przy klasztorze Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Leżajsku.

Tematem wiodącym była rola psychologii i duchowości w formacji kandydatów oraz zagadnienie pisania opinii o wychowankach. W spotkaniu uczestniczyło 16 wychowawców z różnych zgromadzeń i zakonów męskich w Polsce. Organizatorem był o. Izydor Wróbel OFM, wieloletni magister nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP.

Konferencje wygłosili: o. Marian Gołąb OFMConv, Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej OFMConv, s. Beata Zarzycka, albertynka – adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii KUL oraz br. Marek Miszczyński OFMCap, Magister Nowicjatu Prowincji Krakowskiej Kapucynów w Sędziszowie. Po ich wystąpieniach była okazja do wspólnej refleksji i dzielenia się doświadczeniem.

We wtorek Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył o. Teofil Czarniak OFM, Minister Prowincjalny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Natomiast w środę Eucharystię w bazylice leżajskiej sprawował ks. bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Konferencji Episkopatu Polski. Podkreślił on znaczenie i potrzebę organizowania tego rodzaju spotkań w celu wymiany doświadczeń i umocnienia się w posłudze formatora.

Zaplanowano już kolejne spotkanie magistrów nowicjatów i postulatów, które odbędzie się w dniach 11-14 lutego 2019 roku w Toruniu u redemptorystów.

o. Sylwester Cabała CSsR, Lubaszowa

za: http://www.redemptor.pl/spotkanie-wychowawcow-postulatow-nowicjatow/

Z naszej Prowincji w tym spotkaniu uczestniczył o. Grzegorz Chomiuk OFM.

© CRT 2012