Aktualności

28.02.2018

Obrona prac magisterskich i egzamin "ex universa theologiae"


Dzisiaj, tj. w środę 28 lutego o godz. 11.00, alumni VI roku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie - Bronowicach bronili swoje prace magisterskie i zdawali egzamin "ex universa theologiae".

Tematy prac magisterskich były następujące:

- o. dkn Piotr Antoniuk OFM – „Manipulacja w środkach masowego przekazu, a wybory moralne współczesnego człowieka”; promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski.

- o. dkn Kalikst Jasuba OFM – „Teologia "eschatonu" w ujęciu Paula Evdokimova. Studium dogmatyczno – ekumeniczne”; promotor: o. dr Mariusz Uniżycki OFM.

- o. dkn Fabian Michałowski OFM – „Życie religijne i postawy moralne Powstańców Warszawskich 1944. Studium moralno – teologiczne na podstawie wybranych wspomnień uczestników Powstania”; promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Komisję Egzaminacyjną tworzyli:
ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UP JPII w Krakowie – przewodniczący;
ks. dr Jan Duraj – Teologia Fundamentalna;
o. dr Edmund Urbański OFM – Teologia Biblijna;
o. dr Mariusz Uniżycki OFM – Teologia Dogmatyczna;
o. dr Norbert Cebula OFM – Teologia Moralna;
o. dr Andrzej Duk OFM – rektor Seminarium Duchownego w Krakowie – Bronowicach.

Ojcom Diakonom z serca gratulujemy i życzymy dużo radości z osiągniętych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego podczas praktyk duszpasterskich w naszych domach klasztornych, do których udają się w najbliższym czasie.

za: http://ofm.krakow.pl/wsd/obrona-prac-magisterskich-egzamin-ex-universa-teologia/

© CRT 2012