Aktualności

05.03.2018

Udzielenie posługi lektoratu i akolitatu w 2018 r.


Podczas Mszy św. w kaplicy WSD w Krakowie – Bronowicach, w sobotę 3 marca br. o godz. 17.30, nasi klerycy zostali pobłogosławieni do pełnienia posługi liturgicznej lektora i akolity.

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: „legere” – czytać i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, tzn. podczas Eucharystii, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw. Natomiast słowo akolita pochodzi z języka greckiego: „akoluthos” i oznacza — towarzyszący, posługujący, uczeń. Akolita to mężczyzna, kandydat na kapłana, diakona albo świecki – pomagający diakonowi lub kapłanowi w sprawowaniu Mszy św. w Kościele Katolickim.

Kandydatów do otrzymania posług przedstawił rektor WSD o. Andrzej Duk OFM.

Uroczystej Eucharystii w intencji przyjmujących posługi przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM.

Koncelebrowali: definitor Prowincji o. Eligiusz Dymowski OFM, rektor Seminarium o. Andrzej Duk OFM, Magister Profesów Czasowych o. Lucjan Janas OFM i ojciec duchowny Seminarium o. Norbert Cebula OFM.

Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM udzielił posługi lektora klerykowi br. Piotrowi Zarczukowi OFM.

Posługę akolity otrzymali klerycy: br. Kamil Kuraś OFM, br. Dawid Birunt OFM.

Kl. Dawid Birunt OFM w imieniu nowych akolitów i lektora podziękował rodzicom, wychowawcom i władzom zakonnym za wsparcie modlitewne, trud wychowawczy i opiekę oraz prosił o dalszą pamięć w modlitwie.

Na zakończenie Mszy św. o. Rufin Maryjka OFM udzielił wszystkim uczestniczącym w ceremoniach uroczystego błogosławieństwa franciszkańskiego.

Pamiętając o modlitwie w ich intencji, życzymy wprowadzonym w posługę akolity i lektora potrzebnych łask Bożych oraz orędownictwa Matki Bożej Anielskiej i Serafickiego Ojca św. Franciszka w ich drodze zmierzającej ku kapłaństwu Chrystusowemu.

© CRT 2012