Aktualności

14.05.2018

Spotkanie formatorów Prowincji


Dnia 7 maja br., w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie – Bronowicach Wielkich, odbyło się spotkanie Braci wchodzących w skład Sekretariatu ds. Formacji i Studiów naszej Prowincji zakonnej.

Obecni byli: Minister Prowincjalny – o. Jacek Koman OFM, Wikariusz Prowincji – o. Rufin Maryjka OFM, Rektor WSD – o. Andrzej Duk OFM, Magister profesów czasowych – o. Lucjan Janas OFM, Magister Nowicjatu – o. Grzegorz Chomiuk OFM, Magister Postulatu – o. Tomasz Kobierski OFM, Animator ds. powołań – o. Mariusz Żychowicz OFM, Wykładowca WSD wybrany przez Definitorium – o. Eligiusz Dymowski OFM, Rektor Kolegium Serafickiego w Wieliczce – o. Krzysztof Bobak OFM i Sekretarz ds. Formacji i Studiów – o. Norbert Cebula OFM.

Minister Prowincjalny, o. Jacek, dziękując Braciom za zaangażowanie na rzecz poszczególnych etapów formacji w naszej Prowincji, zaznaczył, że cechą charakterystyczną, a zarazem celem towarzyszenia młodym Braciom, jest nie tyle formacja do kapłaństwa, ile przede wszystkim formacja do życia franciszkańskiego. Zwrócił uwagę na konieczność własnego przykładu życia braterskiego, wspólnotowego, podkreślając wagę posłuszeństwa przełożonym.

Wikariusz Prowincji, o. Rufin podkreślił ważność modlitwy zarówno wspólnotowej, jak również indywidualnej we wszystkich klasztorach, a zwłaszcza w domach formacyjnych. Oprócz własnego przykładu życia franciszkańskiego, wskazał na ważność towarzyszenia młodym Braciom, prowadzenia rozmów indywidualnych oraz w miarę systematycznych spotkań wspólnych razem z wychowawcami. Podkreślił również potrzebę częstszych spotkań wychowawców z poszczególnych domów formacyjnych.

Animator ds. powołań, o. Mariusz, mówił o potrzebie zaangażowania Braci z poszczególnych klasztorów, w tym również gwardianów, we współpracę na rzecz nowych powołań. Przy okazji kwestii powołań zwrócono uwagę na konieczność większej weryfikacji kandydatów do życia zakonnego, lepszego „przyglądnięcia się” im przed przyjęciem do Postulatu w celu poznania ich motywacji i sposobu dotychczasowego życia. W praktyce chodziłoby o praktykę wydłużonego czasu utrzymywanego kontaktu z Animatorem powołaniowym przed przyjęciem do Postulatu.

Z inicjatywy Wikariusza Prowincji powstał pomysł zorganizowania przez Animatora powołaniowego spotkania Braci, którzy w poszczególnych klasztorach są odpowiedzialni za młodzież i akcje powołaniowe. Jeśli w jakimś domu, z różnych względów, nie ma do tej pory wyznaczonego w tym celu Brata, to po ewentualnych zmianach personalnych w czerwcu, kapituły domowe powinny takiego Brata mianować. Spotkanie, według wstępnych ustaleń, odbędzie się 8 września br. w Krakowie - Bronowicach Wielkich.

Magister Nowicjatu o. Grzegorz i Magister Postulatu o. Tomasz przedstawili krótko sposób funkcjonowania domów formacyjnych. W związku z reorganizacją toku studiów w naszym WSD, konieczna będzie potrzeba przeniesienia niektórych zajęć z Seminarium do Postulatu i Nowicjatu. Po spotkaniu Rektorów Seminariów (naszego, od Braci Konwentualnych i Kapucynów) zostanie opracowana lista przedmiotów i podana do wiadomości Definitorium w celu wskazania Braci, którzy podejmą się prowadzenia poszczególnych zajęć.

Bracia formatorzy zapoznali się z propozycją „Statutu Studium Franciszkańskiego”: Zarządu, Rady, Wykładowców i Zajęć. Ostateczna wersja tego dokumentu zostanie podpisana przez Ministrów Prowincjalnych trzech Seminariów w czerwcu.

Podano proponowanych wykładowców z naszej Prowincji (ze względu na zapotrzebowanie personalne) dla tworzącego się Studium Franciszkańskiego w Krakowie od października bieżącego roku: o. Mariusz Uniżycki OFM, o. Andrzej Duk OFM, o. Eligiusz Dymowski OFM, o. Norbert Cebula OFM, o. Edmund Urbański OFM.

Sekretarz ds. Formacji i Studiów, o. Norbert, podał kalendarium odnośnie wydarzeń w bieżącym roku formacyjnym.

Za nami następujące wydarzenia:
- Warsztaty dla gwardianów Konferencji Północnosłowiańskiej na Górze św. Anny w dniach 6-9 listopada (tematyka: „Rola przełożonego we wspólnocie zakonnej”). W ostatnim dniu Warsztatów odbyło się również spotkanie gwardianów, ekonomów i wychowawców naszej Prowincji,
- Rekolekcje dla formatorów w Leżajsku w dniach 20-25 listopada (prowadził o. Klaudiusz Michalski OFM z Prowincji św. Franciszka),
- Egzaminy jurysdykcyjne dla młodych kapłanów naszej Prowincji połączone z Sympozjum naukowym w WSD w Bronowicach - 29 listopada,
- Warsztaty dla formatorów w Olsztynie k. Częstochowy w dniach 9-13 kwietnia (byli obecni: p. Ewa Kusz – psycholog oraz o. Józef Augustyn)

Przed nami:
- Zjazd braci juniorystów: 21-24 maja – Konstancin-Jeziorna
- Probacja (wspólna): 01-14 lipca – Dursztyn
- Warsztaty dla gwardianów: 05-08 listopada – Kalwaria Zebrzydowska
- Rekolekcje dla formatorów: 26 listopada - 01 grudnia.

Następne spotkanie Sekretariatu Formacji i Studiów zaplanowano na jesień bieżącego roku.

Opr. o. Norbert Cebula OFM

© CRT 2012