Aktualności

17.05.2018

Święcenia prezbiteratu i diakonatu w 2018 r.


W sobotę 12 maja br. w Krakowie – Bronowicach Wielkich o. bp Damian Muskus OFM, sufragan krakowski, udzielił sakramentu święceń prezbiteratu i diakonatu klerykom naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

Poprzedzone one były udziałem tych alumnów w rekolekcjach w naszym sanktuarium pw. Zwiastowania NMP w Kazimierzu Dolnym prowadzonych przez o. Jakuba Mentela OFM oraz tzw. prostracją w piątek 11 maja, podczas której kandydaci do przyjęcia święceń publicznie wyznali świadomość swojej kruchości i małości oraz przeprosili za wszystkie swoje grzechy i przewinienia, zaś Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM nałożył im pokutę.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godzinie 10.30 w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka w Krakowie – Bronowicach. Po odczytaniu Ewangelii rektor WSD o. Andrzej Duk OFM przedstawił kandydatów do święceń diakonatu: kl. Wiesława Tokarza OFM i kl. Piotra Gądka OFM.

oraz do święceń prezbiteratu: dk. Kaliksta Rafała Jasubę OFM, dk. Piotra Antoniuka OFM i dk. Fabiana Łukasza Michałowskiego OFM.

Następnie o. bp Damian Muskus OFM wygłosił okolicznościową homilię o powołaniu kapłańskim i posłudze duszpasterskiej.

Po odśpiewaniu przez chór w języku łacińskim Litanii do Wszystkich Świętych, przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną, o. bp Damian Muskus OFM udzielił naszym alumnom święceń prezbiteratu i diakonatu.

Mszy św. przewodniczył o. bp Damian Muskus OFM, współkoncelebrowało 49 kapłanów; m.in.: neoprezbiterzy, przedstawiciele Zarządu Prowincji, wychowawcy z pionu formacyjnego, Bracia z zagranicy oraz księża z parafii rodzinnych.

W Eucharystii uczestniczyli licznie przybyli wierni – krewni i znajomi nowo wyświęconych, parafianie, siostry zakonne oraz nasi Współbracia.

Oprawę liturgiczną uświetnił śpiew połączonych chórów: parafialnego „Omni Die” i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie.

Na zakończenie Mszy św. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM podziękował o. bp. Damianowi Muskusowi OFM za udzielenie święceń.

O. Piotr Antoniuk OFM w imieniu nowo wyświęconych dziękował Bogu za łaskę powołania; rodzicom za dar życia, trud wychowawczy, modlitwy i wsparcie; zaś wychowawcom i przełożonym za zaufanie, każdy gest dobroci i za świadectwo życia w duchu chrześcijańskim. Wszystkich prosił o modlitwy w intencji wytrwania neoprezbiterów i neodiakonów na drodze powołania.

Nowo wyświęconym prezbiterom i diakonom życzymy obfitości potrzebnych łask i błogosławieństwa Bożego oraz orędownictwa Matki Najwyższego Kapłana i św. Franciszka z Asyżu – aby ich wierna służba Bogu, Kościołowi i Zakonowi, pełniona z miłością i zaangażowaniem, przynosiła piękne owoce.

© CRT 2012